h
9 april 2019

Ons pensioenstelsel is langer houdbaar dan Rutte en Koolmees

Foto: SP

De regering, de banken en Europa strekken hun grijpgrage vingers uit naar de pensioenfondsen. In die fondsen zit het uitgesteld loon van werknemers, waar zij tientallen jaren voor werkten en spaarden, en waar de pensioenfondsen over een langere periode zo'n 7% rendement per jaar wisten te behalen. Verhalen dat de ouderen de pensioenkassen leegmaken is dus goedkope stemmingmakerij en volstrekte nonsens in de categorie nepnieuws, bedoeld om ouderen en jongeren tegen elkaar op te zetten. 

Lees verder
22 maart 2019

De schouders laten hangen? Dacht het niet.

Foto: SP

Graag wil ik alle SP-stemmers en iedereen die zich tijdens onze campagne heeft ingezet van harte danken. Het was een mooie campagne, maar een ding is duidelijk: het waren niet onze verkiezingen.

Lees verder
19 maart 2019

Plannen voor aanleg gasleidingen in Stichtse Vecht: tijd om gas terug te nemen!

De huidige rechtse regering overviel ons deze week met de mededeling dat er hogedrukgasleidingen moeten worden aangelegd in Stichtse Vecht. Waarom? Een aantal bedrijven wil niet van het gas af, maar gewoon doorgaan met Russisch importgas en gaswinning op de Noordzee.

Lees verder
6 maart 2019

SP Stichtse Vecht solidair met SP Woerden

Het Groene Hart wordt geraakt door bodemdaling. Zoals u eerder al kon lezen behartigen de waterschappen vooral de belangen van grote agrarische bedrijven, waarvan kleine agrariërs en woningeigenaren de dupe worden. In Woerden doet oliegigant Vermilion er nog een schepje bovenop.

Lees verder
9 februari 2019

Walmwoningen langs het Amsterdam-Rijnkanaal

Foto: G

De provincie meldde onlangs vol trots dat de luchtkwaliteit overal voldoet aan de Europese normen. Dat overal betreft dan ter plaatse van de meetpunten. En met weinig meetpunten zal dat gemiddeld ook wel kloppen. Maar een oude Chinese wijsheid leert: “Een man waadde eens door een rivier die gemiddeld maar 40 cm diep was. Hij verzoop!“              

Lees verder
6 februari 2019

Heel Holland Zakt (deel 2): Een ramp of een kans?

Als we de problemen van bodemdaling goed onder de knie krijgen kan dat  een mooi export produkt uit de polder opleveren. Steden in deltagebieden zoals Bangkok en Djakarta zakken langzaam maar zeker weg. Dit mag niet de toekomst zijn voor onze steden en dorpen in het Groene Hart. Dus laten we eerst de problemen thuis oplossen.

Lees verder
16 december 2018

Heel Holland Zakt

Foto: T.G

 BODEMDALING PROVINCIE UTRECHT. De SP stemde 10 december tegen de plannen van het Provinciebestuur (VVD, GroenLinks,D66,CDA)  hoe zij om zullen gaan met de gevolgen van de bodemdaling. Wij vinden dat zij teveel de belangen van de grote agrarische bedrijven behartigt maar veel te weinig doet voor de kleine agrariers met goeie ideeen en gedupeerde bewoners/huiseigenaren.
 
Bodemdaling in de veengebieden ,waaronder het groene hart, wordt vooral veroorzaakt doordat de waterschappen op verzoek van (met name) de grotere landbouwbedrijven de grondwaterstand verlaagt. De bodem droogt uit, krimpt en het veen oxideert(vergaat). Daardoor zakt het weiland en wordt weer drassig, inclusief de omgeving .   

Lees verder
14 november 2018

Waarom geen 80 km/uur op de Zuilense Ring?

Foto: T.N

De Provinciale Statenfractie van de SP neemt geen genoegen met het besluit om 100 km/uur te handhaven op de Zuilense Ring. Ondanks de conclusie in een recent onderzoeksrapport dat het terugbrengen van de snelheid naar 80 km/uur goed is voor de luchtkwaliteit en de geluidoverlast vermindert, probeert het Provinciebestuur (gesteund door het Rijk en de asfaltlobby) gewoon haar zin door te drijven; 100 km/uur, trajectcontrole en stil asfalt. Dit is tegen de wil van omwonenden en de gemeente Stichtse Vecht.

Lees verder
1 september 2018

Falende communicatie gemeente oorzaak onrust en onzekerheid

Foto: SP

Berichtgeving in de pers over het verdwijnen van de collectieve zorgverzekering voor de minima in de gemeente heeft gezorgd voor grote onrust en onzekerheid bij de groep mensen met een laag inkomen die gebruik maakt van deze voorziening.

Lees verder
1 september 2018

Bewoners in actie tegen chaos aanleg persleiding Maarssen Dorp

Foto: SP

Door de aanleg van een persleiding  van de rioolwaterzuivering Zogwetering in Maarssen Dorp naar de nieuwe Utrechtse zuivering in Leidsche Rijn komt het terrein van de huidige zuivering in Maarssen vrij. De gemeente wil waarschijnlijk snel  cashen en deze grond doorverkopen. Grondspeculanten of projektontwikkelaars zullen daar mogelijk weer dure huizen bouwen die voor de woningzoekenden in Stichtse Vecht onbereikbaar zijn. En dat terwijl de wachttijd op dit moment 14 jaar is. 

Lees verder

Pagina's