h
30 april 2017

Strijd voor recht op landurige zorg

Foto: SP

Landelijke SP en SP Stichtse Vecht strijden samen voor het recht op langdurige zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Lees verder
6 april 2017

Gemeente vindt verdienmodel over de rug van de bijstandsgerechtigden en sw-ers

Foto: SP

Nu er geen instroom meer is van mensen met een SW-­indicatie, laten gemeenten het werk in de SW-bedrijven steeds vaker doen door bijstandsgerechtigden. Verplicht en onbetaald. Dit onder het mom van re-integratie. Van begeleiding naar een betaalde baan is echter nauwelijks sprake. Sterker: door deze handelswijze verdwijnen er steeds meer betaalde banen.

Lees verder
15 maart 2017

SP doet onderzoek naar onderhoud flats maarssen

De SP is n.a.v. gesprekken met een aantal bewoners, een onderzoek gestart naar het onderhoud van de flats op de Troelstrastraat, de Schaepmanstraat en de Kuyperstraat.

Lees verder
8 maart 2017

snel antwoord van Portaal over balkons maarssen

Nadat wij afgelopen maandag Portaal er op aanspraken dat de balkons na een half jaar nog steeds tijdelijk waren onderstut, blijkt het nu opeens wel mogelijk te zijn dat Portaal snel reageert. Zie onderstaande  antwoordbrief  van Portaal aan ons. Wij zullen verder niet zeuren over het feit dat nu pas de 14 weken "bedenktijd" ingaan maar we gaan wel in de gaten houden of Portaal de belofte  nakomt:   Eind juni zijn de werkzaamheden gereed..!!

Foto: SP

 Lees verder
6 maart 2017

Protest tegen onveilige balkons in maarssen-dorp

Foto: SP

SP Stichtsevecht stuurt een brief naar Woningbouwstichting Portaal om vragen te stellen over onveilige balkons. In juli kregen de bewoners van de flats aan de Troelstrastraat, de Schaepmanstraat en de Dr. Kuyperstraat in Maarssen een waarschuwingsbrief van Woningbouwstichting Portaal. De balkons van de flats waren niet meer stevig genoeg om op te staan.

Lees verder
3 maart 2017

Ziekteverzuim gehandicaptenzorg blijft stijgen

Vandaag verscheen een artikel van Zorgvisie over de verontrustende stijging van het ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg.

Lees verder
2 maart 2017

DE TRUCK VAN HET NATIONAAL ZORGFONDS KWAM NAAR STICHTSE VECHT OP 11 MAART

Foto: SP

Met een flinke dreun op de boksbal van onze 'Nationaal ZorgFonds'-truck kon je het huidige  eigen risico een eerste klap toebrengen . Er is op zaterdag 11 maart in  Bisonspoor weer veel opgebokst tegen het huidige zorgstelsel en daarmee steun gegeven aan  het Nationaal ZorgFonds.

Lees verder
13 december 2016

WAAROM WILLEN ZE DE PAUW BEDRIJVEN SLUITEN

Vier gemeenten willen dat de Pauwbedrijven gaan sluiten.
Dat komt omdat er steeds minder mensen met een beperking  in de WSW regeling komen.
In de WSW regeling krijgen de mensen  werk met een goede begeleiding en goed loon.  En zekerheid als je ziek bent.
Deze regeling is afgeschaft door de VVD en de PVDA. In 2015.
Gesteund door D66, de Christen Unie en de SGP.
Nu is er bedacht dat de Pauwbedrijven winst moeten gaan maken, over de ruggen van de mensen.  Daarom bezuinigen ze.
Ze nemen nu ook meer verschillende groepen mensen  aan ( ex-gedetineerden, langdurig werklozen en statushouders) waarvoor de Pauwbedrijven niet zijn opgericht.
Er komt meer concurrentie, minder begeleiding, minder handhaving en er moet harder gewerkt worden. De Pauwbedrijven zijn echter juist bedoeld voor de mensen met een beperking.

Lees verder
7 december 2016

Pauwbedrijven en participatiewet

Na 2 jaar participatiewet dreigen Pauwbedrijven IJsselstein en Breukelen opgeheven te worden.

Lees verder

Pagina's