h
25 september 2022

AKTIE “LAAT ONZE OUDEREN NIET VALLEN” SCOORT SUCCES

Foto: SP

DE VONDEL BLIJFT IN IEDER GEVAL OPEN TOT MAART !

Lees verder
8 september 2022

Publieke tribune Boom en Bosch vol met boeren uit Stichtse Vecht

Foto: SP

Afgelopen dinsdag zat de publieke tribune tijdens de vergadering van de raadscommissie weer vol.  Nu geen ouderen met rollaters die protesteerden tegen het sluiten van hun “honken”. Maar vooral waren het de jonge boeren uit onze gemeente die met hun trekkers naar de raadszaal van Boom en Bosch waren gekomen om de beraadslagingen te volgen.

Lees verder
31 augustus 2022

STRIJDBARE OUDEREN IN VERZET TEGEN SLUITING DE VONDEL

Foto: SP

Toen onze motie ”Laat de ouderen niet vallen” werd weggestemd door de VVD, Lokaal Liberaal, Streekbelangen en D’66  beloofde de SP om het niet op te geven. Akties in en buiten de raad blijven nodig om de aktiviteiten voor ouderen te behouden in De Vondel, Het Trefpunt (De Twijg) en de Willem van  Hoornhof. Ouderen beleven zoveel plezier aan deze activiteiten dat het ronduit a-sociaal is van het gemeentebestuur om dit van de mensen af te pakken.  Toen we voorstelden om een mooie Aktie-Bingo te organiseren werden we overdonderd door de vele enthousiaste  toezeggingen van de vrijwilligers en de  KBO.

Lees verder
9 juli 2022

AKTIEBINGO “LAAT ONZE OUDEREN NIET VALLEN”

Foto: SP

Ondanks dat onze motie werd weggestemd door VVD,Lokaal Liberaal,Streekbelangen en D’66  geeft de SP het niet op om de coalitie te laten inzien dat zij aan haar verplichtingen moet voldoen en dat de voorzieningen voor ouderen moeten blijven.

Lees verder
6 juli 2022

COALITIE LAAT OUDEREN ALS EEN BAKSTEEN VALLEN.

Foto: SP

Lokaal Liberaal, VVD, Streekbelangen en D’66 stemden tegen de SP-motie om ouderen voorzieningen in Het Trefpunt,  Willem van Hoornhof en De Vondel te behouden.

Lees verder
29 juni 2022

SP MOTIE: LAAT ONZE OUDEREN NIET VALLEN

In het verkiezingsprogramma beloofde de SP altijd te zullen kiezen in het voordeel van mensen die zorg en hulp nodig hebben. Geldverslindende onzin-plannen, overbodige adviezen of rapporten terwijl er tegelijk beknibbeld wordt op, voor mensen, belangrijke zaken? De SP zou daar niet aan meewerken

Lees verder
10 juni 2022

HET NIEUWE COLLEGE? OUDE WIJN IN OUDE ZAKKEN!

Foto: SP

Ondanks veel fraaie teksten en mooie woorden vindt de SP het  Coalitieaccoord van Lokaal  Liberaal, VVD, D66 en Streekbelangen teleurstellend voor woningzoekenden,  gezinnen in armoede en de jeugd- en ouderenzorg.

Lees verder
24 mei 2022

Trefpunt dicht? Open De Twijg!

Foto: SP

Omdat Stichting Welzijn de dagbesteding van de Twijg wilde verplaatsen  werden de bestaande aktiviteiten voor ouderen in Het Trefpunt stop gezet.

 

Lees verder

Pagina's