h
25 september 2017

Bijstandsgerechtigden, kom in actie tegen de uitbuiting door Flextensie en meld je klachten!

Foto: SP

Met de publicatie van een serie artikelen op de site van Doorbraak.Eu is een campagne op gang gekomen tegen Flextensie. Dat bedrijf stelt bijstandsgerechtigden te werk bij andere bedrijven, maar dan zonder regulier loon en arbeidsrechten. De Flextensie-constructie is een nieuwe zogenaamd vrijwillige vorm van dwangarbeid en vormt een booming business over de ruggen van baanlozen. Om de campagne tegen Flextensie te versterken is Doorbraak op zoek naar bijstandsgerechtigden die via de Flextensie-methode werken of dat dreigen te moeten gaan doen. Lees hier het artikel en hoe je je kunt aanmelden zodat deze asociale golf van uitbuiting stopt.

Lees verder
10 september 2017

100-100-100 dagen wachten op een papiercontainer in Antilopespoor

100-100-100 dagen wachten op een papiercontainer ....
een inwoner van Antilopespoor in Maarssenbroek heeft afgelopen januari een aanvraag ingediend voor levering van een papiercontainer.
Toen die alsmaar uitbleef heeft hij navraag gedaan bij de gemeente en die zegden toe zo spoedig mogelijk die container te komen leveren.
In augustus was de container er nog steeds niet en werd opnieuw bij de gemeente geinformeerd. En weer werd toegezegd om zo snel mogelijk de container te leveren en de ambtenaar in kwestie er op aan te spreken dat het zo lang moest duren. 
Maar helaas, ondanks die toezegging was de container vorige week nog steeds niet geleverd. 
De Maarssenaar heeft nu maar een officiele klacht ingediend.
100-100-100 - ja, leuke aktie! 
Maar als je milieubewust bent en serieus werk wilt maken van afvalscheiding, en vervolgens niet de middelen krijgt, dan houdt het op. Ik houd mijn hart vast nu is aangekondigd dat de afvalscheiding nog ingrijpender zal veranderen. 
Zijn er nog meer inwoners van Antilopespoor of andere wijken in Stichtse Vecht die zo lang op een papiercontainer zitten te wachten? Neem dan even contact op met de hulpdienst van de SP Stichtse Vecht! 
Hulpdienst Stichtse Vecht is bereikbaar op 06-15681240 of per mail stichtsevecht@sp.nl

Lees verder
6 september 2017

Alle medewerkers PAUW houden werk

Maarssen, 6 september 2017 - Wethouder Van Vossen heeft gisteravond, tijdens de behandeling van de Transformatie Sociale Werkvoorziening in de commissievergadering Sociaal Domein, toegezegd dat medewerkers van Pauw bedrijven opnieuw werk krijgen. Dat is bemoedigend. 

Lees verder
17 juli 2017

Portaal heeft het licht nog niet gezien

Foto: T.Noordenbos / zelf

Het is nog steeds moeilijk voor bewoners van de huurflats aan de Troelstrastraat, Kuyperstraat en Schaepmanstraat in maarssen, om een aantal reparaties gedaan te krijgen van Portaal.

Lees verder
27 juni 2017

Taart voor stakende onderwijzers

Foto: Jan van Dam / RTV stichtsevecht

De SP Stichtsevecht heeft een hart onder de riem gestoken van leerkrachten die meedoen aan de landelijke staking in het basisonderwijs.

Lees verder
1 mei 2017

SP stuurt opnieuw brief aan Portaal over onderhoud flats in Maarssen

Foto: Tineke de Vries

Nadat in maart jl. de SP per brief bij Portaal aandrong op een snelle oplossing voor de onveilig verklaarde balkons, ontving SP meer klachten over achterstallig onderhoud van de flats aan de Kuyperstraat, de Schaepmanstraat en de Troelstrastraat. Daarom heeft de SP opnieuw een brief naar Portaal verzonden met vragen en zorgen die tijdens gesprekken met huurders en een enquete onder de bewoners steeds weer naar voren kwamen.

Lees verder
30 april 2017

Strijd voor recht op landurige zorg

Foto: SP

Landelijke SP en SP Stichtse Vecht strijden samen voor het recht op langdurige zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Lees verder
6 april 2017

Gemeente vindt verdienmodel over de rug van de bijstandsgerechtigden en sw-ers

Foto: SP

Nu er geen instroom meer is van mensen met een SW-­indicatie, laten gemeenten het werk in de SW-bedrijven steeds vaker doen door bijstandsgerechtigden. Verplicht en onbetaald. Dit onder het mom van re-integratie. Van begeleiding naar een betaalde baan is echter nauwelijks sprake. Sterker: door deze handelswijze verdwijnen er steeds meer betaalde banen.

Lees verder
15 maart 2017

SP doet onderzoek naar onderhoud flats maarssen

De SP is n.a.v. gesprekken met een aantal bewoners, een onderzoek gestart naar het onderhoud van de flats op de Troelstrastraat, de Schaepmanstraat en de Kuyperstraat.

Lees verder

Pagina's