h

WIJ WILLEN EEN ANDER EUROPA ! STEM SP LIJST 15

14 mei 2024

WIJ WILLEN EEN ANDER EUROPA ! STEM SP LIJST 15

Foto: SP

Na de Tweede Wereldoorlog wilden landen in Europa meer gaan samenwerken, om de economie op te bouwen en om een nieuwe oorlog te voorkomen. Dit goede project is gekaapt toen de Europese Unie de belangen van bedrijven boven die van burgers stelde. De “markt” werd  belangrijker dan de democratie.

De EU dient momenteel vooral de belangen van de grote bedrijven en hun aandeelhouders.

Zij ontvangen miljarden door belastingvrijstellingen en aanbestedingen terwijl er wordt bezuinigd op al datgene wat gewone mensen nodig hebben zoals sociale zekerheid en zorg.. Wij moeten steeds meer inleveren en de bezittende klasse gaat er vandoor met de door de werkende klasse geproduceerde welvaart.

Daarom willen we een heel ander Europa.

Wij willen met landen goede afspraken maken over samenwerking, maar met behoud van eigen democratie en zelfstandigheid. We willen onze eigen keuzes kunnen maken over bijvoorbeeld onze pensioenen, onze zorg, onze nutsbedrijven of onze volkshuisvesting. Op andere onderwerpen is samenwerking binnen de Europese Unie juist wel belangrijk.  Veel problemen zijn grens overstijgend, zoals migratie, criminaliteit, klimaat/milieubeleid en de opvang van vluchtelingen. Door samen te werken in de Europese Unie kunnen we dat aanpakken en oplossen.

Daarom zegt de SP:

Samenwerken binnen de EU?  JA !

Een almaar groeiende Europese superstaat?  NEE !

 

NEDERLAND BEPAALT ZELF WAT WE HIER ORGANISEREN

Onze pensioenen, ons openbaar vervoer of onze zorg bijvoorbeeld kunnen we prima zelf organiseren, zonder bemoeienis van bovenaf uit Brussel.

De huidige EU wil van werkelijk alles een markt maken waardoor vooral de belangen van multinationals en hun aandeelhouders worden behartigd.

De belangen van gewone mensen moeten wat de SP betreft weer voorop komen te staan en de Europese Unie moet democratischer.

HET MAG NIET VAN EUROPA OF HET MOET JUIST VAN EUROPA

Met de regelmaat van de klok wordt ons gezegd:

“Moet van de EU of mag niet van de EU”.

Bepaalde politici hebben blijkbaar geen actieve herinneringen aan het feit dat zij in het Nederlands en het Europees Parlement zelf juist altijd voor deze beperkingen stemden.

Hoe geloofwaardig ben je als je nu zegt dat je wel wil maar  dat Europa “helaas”  verbiedt om de marktwerking terug te draaien terwijl jouw partij  indertijd zelf voor deze belachelijke  Europese wetten stemde?

Voorbeeld?

Gas en elektriciteit werden vroeger geleverd door de Nutsbedrijven, in handen van de overheid, (gemeente, provincie of het rijk), zonder winstoogmerk.

In opdracht van de Europese Unie moest van de energievoorziening een markt gemaakt worden.  Dus onze nutsbedrijven werden verpatst aan de hoogste bieder.  In sjieke termen “geliberaliseerd en geprivatiseerd”.

Om dat te regelen moest Nederland wel een paar wetjes maken of wijzigen zoals de Gaswet

 

 

De “markt” heeft inmiddels niet een grotere rol maar een hoofdrol gekregen. En de betaalbaarheid? We weten wel beter.

Alle partijen, behalve de SP en GL, vonden deze uitverkoop een prima idee en stemden voor deze wet.

Nu zitten we met de gebakken peren. Gas en elektriciteit zijn eigendom geworden van particuliere, buitenlandse  bedrijven.

Het Zweedse Vattenfall (eigenaar van NUON), het Japanse Mitsubishi (eigenaar van ENECO), het Duitse E.ON (eigenaar van Essent).

Zij incasseren  over onze rug forse winsten die hun aandeelhouders opstrijken.

WAT BETEKENT DE EU VOOR STICHTSE VECHT ?

Zomaar een paar voorbeelden:

Is ons gevraagd dat sportclubs moeten gaan functioneren als bedrijfjes terwijl ze grotendeels op vrijwilligers draaien? 

Gemeenten zouden met hun publieke voorzieningen ‘vals’ concurreren met het bedrijfsleven. Vooral de VVD wil, als aanvulling op  Europese mededingingsregels, de wet ‘Markt en Overheid’, wijzigen.  Daardoor wordt het voor gemeenten steeds moeilijker gemaakt om sportvelden en sportaccommodaties zelfstandig te blijven beheren en onderhouden.  Wat dat betekent voor onze zwembaden, sportvelden, sporthallen met kleedruimtes zien we inmiddels.

Is ons gevraagd om het steeds moeilijker maken dat bouwgrond beschikbaar wordt gesteld aan woningcorporaties om sociale woningbouw te realiseren ?

De woningcorporaties, zonder winstoogmerk,  moeten van Europa concurreren met de particuliere ontwikkelaars die wel winst mogen maken op hun huizen.  

Buitenlandse investeerders verdienen daarom flink aan onze woningnood. Sinds 2018 is er zo’n 15.000 m2 gemeentegrond van Stichtse Vecht verkocht. Daarvan kwam nog geen 30% bij de woningcorporaties terecht. Sinds 2018 is er in Stichtse Vecht netto geen enkele sociale corporatiehuurwoning bijgekomen. Dat heet dan  “Woningmarkt”. Wij noemen dat politieke onwil om volkshuisvesting te organiseren.

Is ons gevraagd om het openbaar vervoer(OV) tussen onze kernen, inclusief de nachtdienstregeling,  zo zwaar in te krimpen?

De EU eist dat  ons OV wordt aanbesteed met als gevolg dat nu de aandeelhouders van Franse en Italiaanse firma’s  hier flink op cashen. Ons eigen provinciaal vervoerbedrijf, zonder winstoogmerk,  werd daardoor kapot gemaakt en zijn de busdiensten, inclusief de dienstregeling van avond- en nachtbussen vanuit de kernen onder de maat.

 

Onze SP-lijsttrekker Gerrie Elfrink vat het kort en bondig samen

“We moeten de misstanden in Europa aankaarten.

In Brussel maken de multinationals en lobbyisten de dienst uit en staat de democratie op een verre laatste plek.

Ook over vrede praten vraagt moed.  We moeten moed blijven tonen. We gaan samen de menselijkheid en de vrede weer dichterbij brengen, ook in Europa

Dan heb je een waakhond als de SP in Brussel heel hard nodig.”  

 

Reactie toevoegen

U bent hier