h
16 december 2018

HEEL HOLLAND ZAKT

Foto: T.G

 BODEMDALING PROVINCIE UTRECHT. De SP stemde 10 december tegen de plannen van het Provinciebestuur (VVD, GroenLinks,D66,CDA)  hoe zij om zullen gaan met de gevolgen van de bodemdaling. Wij vinden dat zij teveel de belangen van de grote agrarische bedrijven behartigt maar veel te weinig doet voor de kleine agrariers met goeie ideeen en gedupeerde bewoners/huiseigenaren.
 
Bodemdaling in de veengebieden ,waaronder het groene hart, wordt vooral veroorzaakt doordat de waterschappen op verzoek van (met name) de grotere landbouwbedrijven de grondwaterstand verlaagt. De bodem droogt uit, krimpt en het veen oxideert(vergaat). Daardoor zakt het weiland en wordt weer drassig, inclusief de omgeving .   

Lees verder
14 november 2018

Waarom geen 80 km/uur op de Zuilense Ring?

Foto: T.N

De Provinciale Statenfractie van de SP neemt geen genoegen met het besluit om 100 km/uur te handhaven op de Zuilense Ring. Ondanks de conclusie in een recent onderzoeksrapport dat het terugbrengen van de snelheid naar 80 km/uur goed is voor de luchtkwaliteit en de geluidoverlast vermindert, probeert het Provinciebestuur (gesteund door het Rijk en de asfaltlobby) gewoon haar zin door te drijven; 100 km/uur, trajectcontrole en stil asfalt. Dit is tegen de wil van omwonenden en de gemeente Stichtse Vecht.

Lees verder
1 september 2018

Falende communicatie gemeente oorzaak onrust en onzekerheid

Foto: SP

Berichtgeving in de pers over het verdwijnen van de collectieve zorgverzekering voor de minima in de gemeente heeft gezorgd voor grote onrust en onzekerheid bij de groep mensen met een laag inkomen die gebruik maakt van deze voorziening.

Lees verder
1 september 2018

Bewoners in actie tegen chaos aanleg persleiding Maarssen Dorp

Foto: SP

Door de aanleg van een persleiding  van de rioolwaterzuivering Zogwetering in Maarssen Dorp naar de nieuwe Utrechtse zuivering in Leidsche Rijn komt het terrein van de huidige zuivering in Maarssen vrij. De gemeente wil waarschijnlijk snel  cashen en deze grond doorverkopen. Grondspeculanten of projektontwikkelaars zullen daar mogelijk weer dure huizen bouwen die voor de woningzoekenden in Stichtse Vecht onbereikbaar zijn. En dat terwijl de wachttijd op dit moment 14 jaar is. 

Lees verder
9 mei 2018

Zwartboek Qbuzz ligt bij provinciebestuur

Foto: T / telefoon

Buschauffeurs van de regio Utrecht (U-OV) zijn het helemaal zat en komen in aktie tegen werkgever Qbuzz. De Qbuzz directie belooft telkens verbeteringen op gebied van veiligheid en dienstverlening voor passagiers en personeel, maar komt deze beloften niet na. De chauffeurs eisen nu ook dat de provincie zich ermee gaat bemoeien. Zij zijn tenslotte opdrachtgever en betalen Qbuzz, met ons eigen belastinggeld, voor goed en veilig openbaar vervoer in de regio Utrecht.

Lees verder
6 mei 2018

SP steunt staking buschauffeurs

Foto: t / pj

De SP Stichtse Vecht steunde de busstaking van 30 april en 1 mei en was aanwezig op het centraal station Utrecht om met de buschauffeurs te praten.

Lees verder
7 april 2018

huurders Portaal duurder uit met onderhoudscontract

Foto: t.

De SP heeft een klacht ingediend bij Woningcorporatie Portaal over de misleidende voorlichting die zij geven rond het ABC onderhoudscontract.

Lees verder
14 maart 2018

STOP DE MARKTWERKING IN DE THUISZORG

Al jarenlang is de huishoudelijke zorg iets waar geld aan verdiend moet worden. Rechtse liberale partijen regelen dat bedrijven het mogen doen in plaats van de overheid.

Lees verder
23 februari 2018

Petitie Henschotermeer gratis

Foto: sp utrechtse heuvelrug / t

Tot 1 januari 2018 was recreatie in het Henschotermeer een publieke voorziening, betaald door de gemeenten en de provincie Utrecht. Plus natuurlijk de inkomsten uit parkeergeld.

Lees verder
5 februari 2018

Steun voor ambulancepersoneel

Foto: SP
SP Stichtse Vecht heeft vandaag een taart aangeboden aan het ambulancepersoneel van de RAVU in Maarssenbroek. Het ambulancepersoneel begon vandaag met een stiptheidsactie om de te hoge werkdruk aan de kaak te stellen.
Het probleem is tweeledig: er is te weinig personeel én er zijn te veel regels omtrent de werkzaamheden.
Lees verder

Pagina's