h
12 april 2019

Heel de mens

Foto: SP

Voor onze leden organiseert de SP Stichtse Vecht in mei een serie avonden in het kader van 'Heel de mens', het beginselprogramma dat de ideologie en de visie van de SP beschrijft. In vier avonden, die worden geleid door een scholingsmedewerker van de SP, is er ruimte voor discussie en gesprek. De avonden vinden plaats op woensdag 1 mei, 8 mei, 15 mei en 22 mei in Maarssendorp. Wij hopen u op deze mooie avonden te mogen begroeten. Leden kunnen zich opgeven bij stichtsevecht@sp.nl of tarauke@gmail.com.

Lees verder
10 april 2019

Evenementen in aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen

Foto: SP

Geachte leden, graag attendeer ik u op een aantal evenementen die worden georganiseerd in aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen. Ik kondig ze vast aan, zodat u de agenda die op deze website staat, (www.stichtsevecht.sp.nl) – of onze Facebookpagina of Instagramaccount in de gaten kunt houden voor de data.

Lees verder
9 april 2019

Ons pensioenstelsel is langer houdbaar dan Rutte en Koolmees

Foto: SP

De regering, de banken en Europa strekken hun grijpgrage vingers uit naar de pensioenfondsen. In die fondsen zit het uitgesteld loon van werknemers, waar zij tientallen jaren voor werkten en spaarden, en waar de pensioenfondsen over een langere periode zo'n 7% rendement per jaar wisten te behalen. Verhalen dat de ouderen de pensioenkassen leegmaken is dus goedkope stemmingmakerij en volstrekte nonsens in de categorie nepnieuws, bedoeld om ouderen en jongeren tegen elkaar op te zetten. 

Lees verder
22 maart 2019

De schouders laten hangen? Dacht het niet.

Foto: SP

Graag wil ik alle SP-stemmers en iedereen die zich tijdens onze campagne heeft ingezet van harte danken. Het was een mooie campagne, maar een ding is duidelijk: het waren niet onze verkiezingen.

Lees verder
19 maart 2019

Plannen voor aanleg gasleidingen in Stichtse Vecht: tijd om gas terug te nemen!

De huidige rechtse regering overviel ons deze week met de mededeling dat er hogedrukgasleidingen moeten worden aangelegd in Stichtse Vecht. Waarom? Een aantal bedrijven wil niet van het gas af, maar gewoon doorgaan met Russisch importgas en gaswinning op de Noordzee.

Lees verder
6 maart 2019

SP Stichtse Vecht solidair met SP Woerden

Het Groene Hart wordt geraakt door bodemdaling. Zoals u eerder al kon lezen behartigen de waterschappen vooral de belangen van grote agrarische bedrijven, waarvan kleine agrariërs en woningeigenaren de dupe worden. In Woerden doet oliegigant Vermilion er nog een schepje bovenop.

Lees verder
24 februari 2019

Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019

Foto: t

Negen provinciale SP standpunten voor Stichtse Vecht

Lees verder
9 februari 2019

Walmwoningen langs het Amsterdam-Rijnkanaal

Foto: G

De provincie meldde onlangs vol trots dat de luchtkwaliteit overal voldoet aan de Europese normen. Dat overal betreft dan ter plaatse van de meetpunten. En met weinig meetpunten zal dat gemiddeld ook wel kloppen. Maar een oude Chinese wijsheid leert: “Een man waadde eens door een rivier die gemiddeld maar 40 cm diep was. Hij verzoop!“              

Lees verder
6 februari 2019

Heel Holland Zakt (deel 2): Een ramp of een kans?

Als we de problemen van bodemdaling goed onder de knie krijgen kan dat  een mooi export produkt uit de polder opleveren. Steden in deltagebieden zoals Bangkok en Djakarta zakken langzaam maar zeker weg. Dit mag niet de toekomst zijn voor onze steden en dorpen in het Groene Hart. Dus laten we eerst de problemen thuis oplossen.

Lees verder
16 december 2018

Heel Holland Zakt

Foto: T.G

 BODEMDALING PROVINCIE UTRECHT. De SP stemde 10 december tegen de plannen van het Provinciebestuur (VVD, GroenLinks,D66,CDA)  hoe zij om zullen gaan met de gevolgen van de bodemdaling. Wij vinden dat zij teveel de belangen van de grote agrarische bedrijven behartigt maar veel te weinig doet voor de kleine agrariers met goeie ideeen en gedupeerde bewoners/huiseigenaren.
 
Bodemdaling in de veengebieden ,waaronder het groene hart, wordt vooral veroorzaakt doordat de waterschappen op verzoek van (met name) de grotere landbouwbedrijven de grondwaterstand verlaagt. De bodem droogt uit, krimpt en het veen oxideert(vergaat). Daardoor zakt het weiland en wordt weer drassig, inclusief de omgeving .   

Lees verder

Pagina's