h
27 juni 2017

Taart voor stakende onderwijzers

Foto: Jan van Dam / RTV stichtsevecht

De SP Stichtsevecht heeft een hart onder de riem gestoken van leerkrachten die meedoen aan de landelijke staking in het basisonderwijs.

Lees verder
1 mei 2017

SP stuurt opnieuw brief aan Portaal over onderhoud flats in Maarssen

Foto: Tineke de Vries

Nadat in maart jl. de SP per brief bij Portaal aandrong op een snelle oplossing voor de onveilig verklaarde balkons, ontving SP meer klachten over achterstallig onderhoud van de flats aan de Kuyperstraat, de Schaepmanstraat en de Troelstrastraat. Daarom heeft de SP opnieuw een brief naar Portaal verzonden met vragen en zorgen die tijdens gesprekken met huurders en een enquete onder de bewoners steeds weer naar voren kwamen.

Lees verder
30 april 2017

Strijd voor recht op landurige zorg

Foto: SP

Landelijke SP en SP Stichtse Vecht strijden samen voor het recht op langdurige zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Lees verder
6 april 2017

Gemeente vindt verdienmodel over de rug van de bijstandsgerechtigden en sw-ers

Foto: SP

Nu er geen instroom meer is van mensen met een SW-­indicatie, laten gemeenten het werk in de SW-bedrijven steeds vaker doen door bijstandsgerechtigden. Verplicht en onbetaald. Dit onder het mom van re-integratie. Van begeleiding naar een betaalde baan is echter nauwelijks sprake. Sterker: door deze handelswijze verdwijnen er steeds meer betaalde banen.

Lees verder
15 maart 2017

SP doet onderzoek naar onderhoud flats maarssen

De SP is n.a.v. gesprekken met een aantal bewoners, een onderzoek gestart naar het onderhoud van de flats op de Troelstrastraat, de Schaepmanstraat en de Kuyperstraat.

Lees verder
8 maart 2017

snel antwoord van Portaal over balkons maarssen

Nadat wij afgelopen maandag Portaal er op aanspraken dat de balkons na een half jaar nog steeds tijdelijk waren onderstut, blijkt het nu opeens wel mogelijk te zijn dat Portaal snel reageert. Zie onderstaande  antwoordbrief  van Portaal aan ons. Wij zullen verder niet zeuren over het feit dat nu pas de 14 weken "bedenktijd" ingaan maar we gaan wel in de gaten houden of Portaal de belofte  nakomt:   Eind juni zijn de werkzaamheden gereed..!!

Foto: SP

 Lees verder
6 maart 2017

Protest tegen onveilige balkons in maarssen-dorp

Foto: SP

SP Stichtsevecht stuurt een brief naar Woningbouwstichting Portaal om vragen te stellen over onveilige balkons. In juli kregen de bewoners van de flats aan de Troelstrastraat, de Schaepmanstraat en de Dr. Kuyperstraat in Maarssen een waarschuwingsbrief van Woningbouwstichting Portaal. De balkons van de flats waren niet meer stevig genoeg om op te staan.

Lees verder
3 maart 2017

Ziekteverzuim gehandicaptenzorg blijft stijgen

Vandaag verscheen een artikel van Zorgvisie over de verontrustende stijging van het ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg.

Lees verder
2 maart 2017

DE TRUCK VAN HET NATIONAAL ZORGFONDS KWAM NAAR STICHTSE VECHT OP 11 MAART

Foto: SP

Met een flinke dreun op de boksbal van onze 'Nationaal ZorgFonds'-truck kon je het huidige  eigen risico een eerste klap toebrengen . Er is op zaterdag 11 maart in  Bisonspoor weer veel opgebokst tegen het huidige zorgstelsel en daarmee steun gegeven aan  het Nationaal ZorgFonds.

Lees verder

Pagina's