h

Moties tegen antisemitisme en andere vormen van haat en discriminatie

18 mei 2024

Moties tegen antisemitisme en andere vormen van haat en discriminatie

Foto: SP

In de Utrechtse Statenvergadering van 24 april zijn een tweetal moties ingediend, waarin de Staten van Utrecht stelling nemen tegen antisemitisme en andere vormen van haat en discriminatie. Beide moties werden mede-ingediend door de SP. (zie bijlage)

"Iedere vorm van discriminatie druist in tegen de kernwaarden van de SP. Wij ondersteunen daarom ook beide moties," aldus SP fractievoorzitter Jan Breur. Aanleiding voor de motie is het toenemende antisemitisme, sinds het opgelaaide geweld in Gaza na de aanvallen op 7 oktober. Niet alleen antisemitisme is het afgelopen jaar toegenomen; hetzelfde geldt ook voor haat richting moslims en LHBTI personen.

Naast de toegenomen intolerantie hier stond de SP ook stil bij de voedingsbodem van veel intolerantie in Nederland: het conflict in Gaza.
Breur: "Wij zien dat de Israëlische aanvallen in Palestina, die verergerd zijn na de gewelddadige aanvallen van Hamas, leidt tot een soort tribalisme hier. Terwijl er wordt weggekeken van het leed aan de ene kant, worden de misdaden van de andere kant vergoelijkt of zelfs toegejuicht. Een houding die werkelijk niemand helpt in Gaza, en die hier ook meer kwaad doet dan goed."

Het is voor de SP dan ook zaak om niet de kant te kiezen van een van de strijdende partijen, maar van de onschuldige bevolking die het slachtoffer is.
"Wij zijn zeer verdrietig om de 34000 vermoorde inwoners van Gaza, onder wie zo’n 14000 kinderen. Wij leven mee met de overlevenden, gewenteld in dagelijks diepere rouw, gevangen in een oorlog. Wij hopen dat voor hen troost, veiligheid, en de middelen om te kunnen bestaan snel komen. Wij leven ook mee met de 130 Israëlische gegijzelden en hun naasten; wij hopen dat ze snel herenigd worden. Wij spreken ons uit tegen discriminatie, antisemitisme en tegen het groeiende onrecht dat over Gaza wordt uitgestort."

Reactie toevoegen

U bent hier