h

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST?

8 november 2023

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST?

Foto: SP

De jeugd heeft de toekomst maar in onze gemeente wordt dat nog niet helemaal begrepen door het zittend College.

Zeer spijtig dat onze motie “Gemeente ga het gesprek aan met jongeren in onze gemeente” het niet gered heeft.

Alleen de coalitiepartijen stemden tegen, de overige partijen stemden voor.

In de motie vroeg de SP het College om samen met de jongeren een plan van aanpak te maken voor "Democratisch Burgerschap voor Jongeren".

En dit in de voorjaarsnota 2024 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.

Wellicht was onze motie het duwtje wat het College nodig had  om het (sinds 2022  jaarlijks beloofde) gesprek binnenkort te gaan voeren.

We zijn benieuwd met welke jongeren dit gaat gebeuren, en wat het vervolg gaat zijn.

Gaat het College langs scholen? Hoe gaan ze werkende jongeren bereiken? Om  met verschillende jongeren het gesprek te voeren.

Het zou de jongeren, maar ook zeker de lokale politiek goed doen.

 De SP vindt het jammer dat het hele College de motie wegstemde omdat ze hem overbodig vonden, vanwege het reeds geplande gesprek.

We roepen alle jongeren op om toch vooral zelf het gesprek te starten, zelf initiatief te nemen, als ze structureel inspraak willen krijgen.

Jongeren horen namelijk ook bij de lokale politiek betrokken te worden, zij zijn de toekomst van deze gemeente!

Reactie toevoegen

U bent hier