h

SP motie “Veilig Verkeer rond Boomerang” aangenomen door de Raad.

1 november 2023

SP motie “Veilig Verkeer rond Boomerang” aangenomen door de Raad.

Foto: SP

‘Wij voelen ons ook inwoners van Maarssen’, zei inspreker Joost. Hij kwam in de Raadsvergadering van 31 oktober een petitie aanbieden samen met Ludovico,  student Filosofie uit Italië. Namens de 260 bewoners van de oude Fujitsu toren, nu Boomerang,  vroegen ze de gemeenteraad om goede aansluiting op het OV en veilige fiets- en wandelroutes.

De meeste van de 260 bewoners van de Boomerang hebben geen auto en zijn aangewezen op fiets en openbaar vervoer. 

Fiets- en wandelpaden langs de Ruimteweg naar de Floraweg bij Bloemstede, waar s’ avonds en in het weekend een bus rijdt, ontbreken.

In het donker doen zich op de Ruimteweg, maar ook op de Maarssenbroekseslag en Floraweg, regelmatig gevaarlijke situaties voor.  De afspraak was dat de Boomerang pas bewoond zou worden als verhuurder Holland2stay een fiets- en wandelpad netjes had aangesloten op de gemeentelijke infrastructuur.

Maar die gemeentelijke infrastructuur komt volgens de planning pas klaar in 2027.

Ondanks dat de SP er bij herhaling op gewezen heeft dat de Gemeente claims kan verwachten van de ontwikkelaars omdat zij nog niet klaar is met deze voorzieningen, keurde de Raad deze planning, samen met het Gebiedsfonds Ruimtekwartier goed.

Een fonds van 18 miljoen euro voor de ontwikkeling van het Ruimtekwartier.  ‘Helaas’, aldus SP fractievoorzitter Tineke de Vries. ‘Wij waren ervoor om veilige wandel- en fietsroutes naar voren te halen, om ongelukken te voorkomen.

Dan kan je ook van projectontwikkelaars eisen dat de infrastructuur op hun kavels op orde is voordat er mensen er gaan wonen.’ 

Maar het amendement van de SP daarover werd door de meerderheid van de Raad weggestemd.

Tot 2027 zouden de bewoners van de Boomerang  hierdoor letterlijk in het duister tasten.

Gelukkig is de motie van de SP over de Boomerang wel aangenomen. Hierin belooft het College nog in 2023 met een tijdelijke oplossing voor de onveilige verkeerssituatie rond de Boomerang te komen en deze met spoed uit te voeren.

De Vries is blij met dit resultaat. ‘De plannen van dit College voor het Ruimtekwartier zijn heel enthousiast. Er komen veel woningen bij. Maar de wethouder lijkt vooral druk met het wel en wee van de marktpartijen die hierbij betrokken zijn en vergeet de belangen van haar huidige en nieuwe inwoners. De SP heeft maar 1 zetel in de raad. De mensen moeten zelf in actie komen.’

De petitie van de bewoners van de Boomerang loopt nog. De SP heeft ze aangeraden om de wethouder een keer uit te nodigen in de Boomerang en daar de petitie aan te bieden.

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier