h

MEER GRIP OP AANBESTEDINGEN: SP MOTIE AANGENOMEN !

11 november 2022

MEER GRIP OP AANBESTEDINGEN: SP MOTIE AANGENOMEN !

Foto: SP

Het hele aanbestedingen circus is een ramp in slow motion.  We staan erbij en we kijken ernaar. Maar we doen er ook wat tegen!

De gemeente heeft zelf geen stratenmaker in dienst om ergens spoedherstel uit te voeren. En ook geen eigen hovenier om een onoverzichtelijk geworden kruispunt direct aan te pakken. Moet dat dan? Nou, wel als je blijkbaar geen tijd of know-how, of allebei niet hebt, om de bedrijven of partijen die het voor ons zouden moeten doen, aan te sturen.

Of het nu gaat om controle op de taken van WSV, TIM SV, het leerlingenvervoer… of de brandweerkazernes. ….alle projecten van enige omvang lopen gierend uit de hand.  Telkens weer moeten begrotingen naar boven of uitvoeringstaken naar beneden worden bijgesteld. 

En dan rijzen er nogal wat vragen:  Hoe kan dit nu zo zijn misgegaan?  Had ik dit als raadslid kunnen voorkomen? 

Kennelijk is er ergens iemand of iets dat beslist: dit gaan we aan of uitbesteden en wel op deze manier. Wie dan? Hoe dan?

Maar hoe is de gemeenteraad betrokken, hoe wordt die geïnformeerd, in hoeverre is de raad in staat om bij te sturen?

De SP vindt het belangrijk om te onderzoeken hoe wij als raad beter in staat zouden zijn om onze controlerende  (en kaderstellende)  taak uit te voeren.

Een rekenkameronderzoek is een prima middel. Want hiermee slaan we een heleboel vliegen in 1 klap: er komt een degelijk onderzoek, er komen antwoorden op veel vragen, en er komen verbetervoorstellen als die nodig zijn.

En als je het vlees gekeurd wil hebben, dan moet je dat ook niet aan de slager zelf vragen maar wel aan iemand die verstand van vleeskeuren heeft.

Maar, de rekenkamer kan de visie van de gemeente pas toetsen als de gemeente die ook daadwerkelijk op papier heeft gezet. Vandaar dat wij daar nu om vragen: een korte uitspraak van het college hoe zij zelf haar regierol ziet en daarna een toetsing door de rekenkamer. 

We zijn blij dat de hele gemeenteraad het met de SP eens is, en dat onze motie die om dat onderzoek vraagt, unaniem is aangenomen.

Foto: SP

Op naar betere tijden!

Reactie toevoegen

U bent hier