h

ARMOEI TROEF: SP KEURT PROGRAMMABEGROTING AF.

10 november 2022

ARMOEI TROEF: SP KEURT PROGRAMMABEGROTING AF.

Foto: SP

Lokaal  Liberaal, VVD, D66 en Streekbelangen presenteerden hun gemeentebegroting voor de komende jaren . We hadden niet anders verwacht:  Wat een armoei !!  Woningzoekenden,  gezinnen in armoede ,  jeugd- en ouderenzorg hebben van deze coalitie niets te verwachten.  Deze begroting is wel een feest voor de projectontwikkelaars, de advies- uitzend- en inhuurbureaus, de consultants en de happy-few in onze gemeente.

Het coalitieprogramma belooft dat iedereen mee doet en erbij hoort.   Maar is dat wel zo, mag iedereen meedoen en hoort iedereen    erbij?                                                         

Onze ouderen blijkbaar niet.

Zij moeten zelfs in aktie komen om De Vondel, Trefpunt/De Twijg of de Willem van Hoornhof te behouden omdat ze niet in de begroting van rechtse hobby’s passen. \

Onze woningzoekenden ook niet

Zij mogen als belanghebbenden niet eens participeren in de opzet van nieuwbouwprojecten, zelfs niet als de bouwgrond eigendom van de gemeente is.

Foto: SP

En de 650 inwoners van onze gemeente die buiten de boot vallen voor de energietoeslag al helemaal niet.

De raadsmeerderheid wil de norm niet eens optrekken van 120 naar 130% .

Maar ja, die raadsmeerderheid zit zelf ver boven die inkomensgrens,  hoeft niet van een mimimuminkomen rond te komen, is niet afhankelijk van de voedselbank en heeft geen  huur- en zorgtoeslagen of een U-pas nodig.

Foto: SP

En onze jongeren?

Die mogen meedoen met achter het net vissen als het gaat om jongerenvoorzieningen.Wat een luxe dat ze zonder toezicht gratis mogen hangen/chillen onder het viaduckt van de Zuilense Ring.  Ze mogen zelfs 1x per jaar gratis kletsen met de raad en het college.

Foto: SP

En de allerjongsten ?

Die moesten zelfs hun speeltuintje in Zebraspoor inleveren.

Foto: SP

Het coalitieprogramma belooft voldoende betaalbare en passende woningen.

Maar 70%  van alle nieuwbouw mogen projectontwikkelaars zelf bepalen.Zij bouwen vooral om er aan te verdienen. Dus hoezo voldoende, betaalbaar en passend? Het resultaat van 4 jaar rechts beleid onder aanvoering van  de VVD en Lokaal Liberaal:

147 minder corporatiewoningen  ( 6487 in 2019 en 6340 in september 2022)

2170 meer aktief woningzoekenden op Woningnet  ( 4721 in 2019 en 6891 in september 2022)

1,5 jaar langere wachttijd op een  corporatiewoning  ( 11,5 jaar in 2019 en 13 jaar in september 2022)

De coalitie gaat de komende 3 jaar op dezelfde voet door, netto komen er nog geen 35 sociale huurwoningen per jaar bij en betaalbare koopwoningen zijn op de vingers van 1 hand te tellen.

In dit slakkentempo duurt het 200 jaar om alle 7000 woningzoekenden  van Woningnet te huisvesten.

Veel jongeren hebben intussen de moed opgegeven en schrijven zich niet eens meer in bij Woningnet.

Het College noemt huurwoningen in de vrije sektor (die net onder de liberalisatiegrens van € 763,47 zitten)  tegenwoordig ook sociale huur. Maar na verkoop of de eerste verhoging van de huur of servicekosten ben je als huurder alsnog de Sjaak. En betaalbare koop is er al helemaal niet. Tenzij je 6 of 7 ton kan neerleggen.

 

Het coalitieprogramma belooft ook nog:

“Een klimaatbestendige leefomgeving, duurzame energievoorziening,  bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit,   toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans,  veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied. 

Maar ook voor al dat fraais wordt geen Euro uitgetrokken en moeten we nog even wachten, want eerst zorgt de Coalitie voor een  “Stevig fundament, het terugbrengen van de balans tussen de bestuurlijke ambities, de financiële positie en de ambtelijke organisatie”.

Het is een mond vol maar in  gewone mensentaal:  Beste inwoners,  we doen nog even niets tot 2024  en daarna zien we wel verder.

Gelukkig heeft de SP actieve herinneringen aan hoe het allemaal zover is gekomen.

De harde kern van het College bestaat al vele jaren uit de  VVD en Lokaal Liberaal die dus alle kansen hadden, beter gezegd alle kansen verknalden,  om een stevig gemeente-fundament op te bouwen.

Het resultaat  is dat het ambtenarenapparaat nauwelijks een schim meer is van wat het ooit was.

Veroorzakers van de gemeentelijke chaos gaan het zelf  oplossen? Zouden ze het zelf geloven?  De SP gelooft niet in sprookjes.

Persvoorlichters, communicatieadviseurs, woordvoerders, managers  of foto’s in de VAR van lachende, handenschuddende wethouders veranderen niets aan het feit dat er nog niet eens een koppeltje stratemakers in gemeentedienst is om spoedherstel uit te voeren. Dat het vooral  ontbreekt aan behulpzame mensen in de buitendienst die verstand hebben van bouwvergunningen, groen, bestratingen of nutsvoorzieningen. Dat er te weinig mensen achter de balie zitten, om paspoorten of rijbewijzen uit te reiken.  Dat er tekort is aan mensen die met verstand van zaken de zorgbureautjes en bedrijven  kunnen aansturen en behulpzaam zijn om de gemeentelijke financien in goede banen te leiden.

Hierover vinden we in de begroting weinig terug.

In tegenstelling met de 5 vergaderingen over grotere bootjes in en vruchtensap-vervoer langs de Vecht had de coalitie  voldoende aan 1 commissievergadering over deze begroting.

Zo snel stonden de neuzen van de raadsmeerderheid in dezelfde, maar helaas verkeerde, richting.

Foto: SP

Het gevolg van die verkeerde neusrichting is dat er weer van alles uit- en aanbesteed wordt zonder dat de gemeente, en daarmee de belastingbetalers, de regie over de werkzaamheden heeft.

Teveel projecten lopen uit de hand zoals rioleringaanleg Herenweg, droge voeten voor Kockengen, controle op aanbiedingen van Welzijn Stichtse Vecht, nieuwe brandweerkazernes of groenonderhoud.

Te vaak worden begrotingen bijgesteld en moeten er miljoenen Euros worden bijgelapt die de meerderheid van de gemeenteraad dan weer braaf goedkeurt.

Wat de SP betreft wordt er niet langer getreuzeld. Wij willen deze begroting aanpassen om de problemen van nu op te lossen.

Foto: SP

Wat wil de SP anders:

  1. Geef de woningcorporaties de hoofdrol in de woningbouw  omdat de gemeente het zelf niet aan kan.
  2. Stop op de uitgifte van schaarse gemeentegrond aan projectontwikkelaars die dure villa’s, bungalows , luxe  appartementen of 2e woningen bouwen. Die worden vooral bewoond door de happy-few van buiten onze gemeente. Woningbouw naar behoefte van de inwoners!
  3. Meer en betere specialistische zorg voor ouderen en jeugd, ook omdat de druk op mantelzorgers steeds verder toeneemt.
  4. Voer een socialer financieel beleid voor onze inwoners met wie het tijdelijk of blijvend wat minder gaat.

Er wordt met de handrem geinvesteerd op bovenstaande, want we moeten ons, volgens het College, voorbereiden op een slecht jaar in 2026. Bangmakerij en angst voor de toekomst om nu maar niets te doen?

De SP gaat de toekomst  niet trillend van angst tegemoet omdat het college een  “ravijnjaar” voorspelt waarin de regering minder geld voor de gemeentes zou bestemmen. Deze regering? Het is nog maar de vraag of ze de 2e kamerverkiezingen in 2025 nog haalt.

De begroting van dit College voor de komende jaren heeft teveel negatieve gevolgen voor de gewone inwoners van onze gemeente.

Om dat terug te draaien kunnen we niet op de rechtse meerderheid van de gemeenteraad vertrouwen. We zullen samen,  met iedereen die dat wil, in aktie moeten komen om verbeteringen, hoe klein ook,  te bereiken.

 

Reactie toevoegen

U bent hier