h

onze fractie

Foto: SP

Tineke de Vries,  Raadslid

Een veelgehoorde klacht is dat mensen niet meer zo geïnteresseerd lijken in de politiek. Wij denken dat dat komt omdat de gevestigde politiek niet meer geïnteresseerd lijkt in de mensen.  Er is verschil tussen medezeggenschap en zeggenschap. Pas als mensen echt zeggenschap krijgen over hun buurt, wijk, gemeente, zullen ze zich betrokken voelen. En uit een groep betrokken inwoners kan heel veel goeds voortkomen.

 

 

 

Ton Goudriaan, Commissielid Ruimtelijke Chaos

Een gemeentebestuur beheert 4 jaar datgene wat van ons allemaal is. Beheren is iets anders dan verpatsen of verhuren. Energiebedrijven, gemeentewerken, openbaar vervoer, gezondheidszorg, volkshuisvesting, grond?  Er is al te veel verkocht aan verzekeraars, concerns en speculanten die prijzen en huren schaamteloos opjagen terwijl lonen, uitkeringen en pensioenen hopeloos achter lopen.  De SP is de enige partij die hierover niet alleen praat maar ook actie onderneemt.

  Truke Noordenbos, Commissielid Vliegende Keep

Ik werk in het basisonderwijs. Wat kan de gemeentepolitiek doen voor het onderwijs? 1. In elke wijk minimaal 1 school.  2. De klassen niet groter dan 23 kinderen. 3. Extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben, op rekenen en taalgebied.  4. Betaalbaar aanbod van cultuur en sport op scholen en in clubverband.  5. Goede jeugdzorg!

 

Foto: SP

Giovanni Janssen Commissielid Financiën en Beheer

Steeds meer dwaalt de politiek af, van wat belangrijk is, waar de mensen willen dat het geld naar toe moet. Steeds meer beginnen mensen zich ook met politiek bezig te houden, dat is belangrijk en verdient stimulans. Echter zie ik bij de jeugd ook steeds grotere zorgen, over bijvoorbeeld het kolossale  woningtekort, of de studie(on)mogelijkheden binnen een gemeente.  En zien we dat ouderen vaak kwetsbaar zijn als er bezuinigd moet worden.

Die oneerlijke aanpak moet veranderen. Wanneer er bezuinigd moet worden, zullen de multinationals en de multimiljonairs in onze gemeente het zwaarste belast worden, i.p.v. de mensen die net rond kunnen komen.

En juist daarvoor wil ik me inzetten, voor een eerlijkere en gelijkwaardige samenleving, waarin iedereen evenveel kansen krijgt om zijn dromen na te jagen!

 

 

U bent hier