h

Onze fractie

Tineke de Vries,  Raadslid

Een veelgehoorde klacht is dat mensen niet meer zo geïnteresseerd lijken in de politiek. Wij denken dat dat komt omdat de gevestigde politiek niet meer geïnteresseerd lijkt in de mensen.  Er is verschil tussen medezeggenschap en zeggenschap. Pas als mensen echt zeggenschap krijgen over hun buurt, wijk, gemeente, zullen ze zich betrokken voelen. En uit een groep betrokken inwoners kan heel veel goeds voortkomen.

Marcelo Segall, Commissielid Geld en Bestuur

Als kunstenaar heb ik altijd indirect maatschappelijke vraagstukken aan de kaak willen stellen.  Als lid van de SP kan ik direct invloed uitoefenen voor de minst draagkrachtigen. Er worden steeds meer villa’s gebouwd, maar daarentegen is er binnen de gemeente met name vraag naar betaalbare woningen. De balans is scheef! Daar wil ik mij voor inzetten

 

Ton Goudriaan, Commissielid Ruimtelijke Chaos

Een gemeentebestuur beheert 4 jaar datgene wat van ons allemaal is. Beheren is iets anders dan verpatsen of verhuren. Energiebedrijven, gemeentewerken, openbaar vervoer, gezondheidszorg, volkshuisvesting, grond?  Er is al te veel verkocht aan verzekeraars, concerns en speculanten die prijzen en huren schaamteloos opjagen terwijl lonen, uitkeringen en pensioenen hopeloos achter lopen.  De SP is de enige partij die hierover niet alleen praat maar ook actie onderneemt.

  Truke Noordenbos, Commissielid Vliegende Keep

Ik werk in het basisonderwijs. Wat kan de gemeentepolitiek doen voor het onderwijs? 1. In elke wijk minimaal 1 school.  2. De klassen niet groter dan 23 kinderen. 3. Extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben, op rekenen en taalgebied.  4. Betaalbaar aanbod van cultuur en sport op scholen en in clubverband.  5. Goede jeugdzorg!

 

 

 

U bent hier