h

onze fractie

Foto: SP

Tineke de Vries,  Raadslid

Een veelgehoorde klacht is dat mensen niet meer zo geïnteresseerd lijken in de politiek. Wij denken dat dat komt omdat de gevestigde politiek niet meer geïnteresseerd lijkt in de mensen.  Er is verschil tussen medezeggenschap en zeggenschap. Pas als mensen echt zeggenschap krijgen over hun buurt, wijk, gemeente, zullen ze zich betrokken voelen. En uit een groep betrokken inwoners kan heel veel goeds voortkomen.

 

 

 

Ton Goudriaan, Commissielid Ruimtelijke Chaos

Een gemeentebestuur beheert 4 jaar datgene wat van ons allemaal is. Beheren is iets anders dan verpatsen of verhuren. Energiebedrijven, gemeentewerken, openbaar vervoer, gezondheidszorg, volkshuisvesting, grond?  Er is al te veel verkocht aan verzekeraars, concerns en speculanten die prijzen en huren schaamteloos opjagen terwijl lonen, uitkeringen en pensioenen hopeloos achter lopen.  De SP is de enige partij die hierover niet alleen praat maar ook actie onderneemt.

  Truke Noordenbos, Commissielid Vliegende Keep

Ik werk in het basisonderwijs. Wat kan de gemeentepolitiek doen voor het onderwijs? 1. In elke wijk minimaal 1 school.  2. De klassen niet groter dan 23 kinderen. 3. Extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben, op rekenen en taalgebied.  4. Betaalbaar aanbod van cultuur en sport op scholen en in clubverband.  5. Goede jeugdzorg!

Foto: SP

 

Ewelina Romijn, Commissielid Financiën en Beheer

Onrechtvaardigheid.

Dat is iets waar ik heel slecht tegen kan. En dat zie ik steeds meer in onze wereld. Van mensen die in schimmelwoningen moeten wonen, studenten die genaaid worden door de overheid tot aan miljonairs die met de winsten ervan door gaan terwijl die bij de werkende klasse terecht hóórt te komen.

Dat doet mij pijn.  En tegen deze onrechtvaardigheid wil ik strijden.  Dat begint als eerste op straat en later in de zogenoemde parlementaire politiek.  Hiervoor strijdt de SP en daar wil ik maar al te graag aan meedoen.

 

 

 

U bent hier