h

Publieke tribune Boom en Bosch vol met boeren uit Stichtse Vecht

8 september 2022

Publieke tribune Boom en Bosch vol met boeren uit Stichtse Vecht

Foto: SP

Afgelopen dinsdag zat de publieke tribune tijdens de vergadering van de raadscommissie weer vol.  Nu geen ouderen met rollaters die protesteerden tegen het sluiten van hun “honken”. Maar vooral waren het de jonge boeren uit onze gemeente die met hun trekkers naar de raadszaal van Boom en Bosch waren gekomen om de beraadslagingen te volgen.

Een van hen voerde als inspreker het woord en vertelde ons over de gevolgen van de regeringsmaatregelen m.b.t. de stikstofreductie. Maar ook gaf hij aandacht aan de oplossingen en kansen die het platteland kan bieden op het gebied van woningbouw en recreatie.

Aanleiding voor dit alles was de behandeling van een motie waarin werd gevraagd om het college het volgende op te dragen:

- Organiseer overleg met vertegenwoordigers van de agrarische sector om  een goed inzicht te krijgen in de lokale situatie wat betreft de stikstofproblematiek
-  Dring bij het provinciebestuur aan op doeltreffende, maar haalbare maatregelen,waarbij iedere sector evenredig bijdraagt aan de doelstelling

-Maak aan de Provinciale Staten van Utrecht de zorgen van het bestuur van Stichtse Vecht kenbaar.

Dat  juist CDA, SGP/CU met deze motie komen verbaast ons niet. Met name het CDA vreest met de komende Statenverkiezingen te worden afgerekend op het regeringsbeleid.

Als SP vinden we het een goede zaak om te overleggen met de betrokken agrariërs.

Ook wij willen weten wat de de gevolgen van regeringsmaatregelen zijn voor de boeren en onze hele gemeente. Ook wij vinden het rechtvaardig om de vermindering van de stikstof uitstoot over alle sectoren te verdelen. Dus ook luchtvaart, defensie, energieproducenten, oliemaatschappijen waar megawinsten worden gemaakt.

Daarom zijn we ervoor dat deze motie wordt uitgevoerd.

video stemverklaring SP

 

Reactie toevoegen

U bent hier