h
DE SP DOET MEE !

SPORTEN EN SPELEN

  • Sportfaciliteiten moeten ruimhartig ondersteund worden zodat sport betaalbaar blijft voor iedereen.
  • Meer speeltuinen en trapveldjes in de buurt, zodat kinderen veilig naar buiten kunnen en lekker kunnen bewegen.
  • Bij aanleg van nieuwe wijken moet hiermee rekening worden gehouden en in bestaande wijken wordt deze voorziening, daar waar volgens de bewoners nodig, verruimd.
  • Zwemgelegenheid en zwemlessen moeten voor ieder kind toegankelijk zijn.
  • Kinderboerderijen worden ondersteund.

SPORTEN EN SPELEN

Sportclubs worden steeds meer op afstand gezet van de gemeente. Ze moeten gaan functioneren als bedrijfjes terwijl ze grotendeels op vrijwilligers draaien. Dit beleid komt niet uit de lucht vallen.

Waarom moeten sportclubs bedrijfjes worden?

De regering wil wijzigingen doorvoeren in de wet ‘Markt en Overheid’. Het is hen namelijk een doorn in het oog dat gemeenten met hun publieke voorzieningen ‘vals’ concurreren met het bedrijfsleven. Daarom wordt het de gemeenten steeds moeilijker gemaakt  om sportvelden en  sportaccommodaties te blijven beheren.

Foto: SP

De SP werkt niet mee aan dit plannetje van de nieuwe VVD,D66, CDA en CU regering en roept  inwoners op zich te laten horen!  SP zorgt er voor dat dit ook in Den Haag gehoord wordt!

Speeltuintjes, trapveldjes, zwemwater en kinderboerderijen zijn heel belangrijk!

Onder het mom van Harmonisatie wordt al jaren bezuinigd op de speeltuintjes en trapveldjes in de wijken van Stichtse Vecht. Ook de zwembaden liggen onder vuur.

Buitenspeelplekken dicht bij huis zijn altijd, maar zeker in deze corona tijd, belangrijk voor de kinderen. Ook de ouders ontmoeten elkaar daar; vooral in wijken met hoogbouw, met kleinere tuinen en waar veilige ruimtes tussen de huizenblokken kleiner zijn.

Foto: SP

De SP vindt dat de gemeente meer moet doen om spelen dicht bij huis mogelijk te maken.  De kinderen mogen niet worden afgescheept met zogenaamde ‘natuurbelevingen’ of ‘speelaanleidingen’, maar moeten gewoon terecht kunnen op speelveldjes met uitdagende speeltoestellen en/of een voetbalkooi. Het onderhoud van grotere speelplekken zoals Otterspoor in Maarssenbroek moet ook beter.  De SP is voor goede zwembaden en wil goed onderhoud van vrij toegankelijk buitenzwemwater zoals  de Strook, de Maarsseveense Plassen, de Kleine Plas maar ook De Meent.

De SP wil een verbod op het plaatsen van privé steigers in de Vecht. De Vechtoevers moeten voor iedereen vrij toegankelijk blijven.

Onze kinderboerderijen krijgen al lange tijd onvoldoende subsidie van de gemeente, waardoor hun voortbestaan telkens in gevaar komt. De SP zal zich inzetten voor structurele maatregelen om deze belangrijke voorzieningen te behouden.

 

 

 

 

 

 

U bent hier