h
DE SP DOET MEE !

EEN GEZOND MILIEU EN EERLIJKE ENERGIE

  • Er komen zonnepanelen op alle daarvoor geschikte daken van woningen, bedrijven, openbare gebouwen en op geluidsschermen.
  • Er moet onderzoek komen naar aquathermie (warmtewinning) uit het Amsterdam-Rijnkanaal.
  • De ontwikkeling van waterstofgas met zoveel mogelijk hergebruik van bestaande gasleidingen willen wij stimuleren.
  • Alle oudere sociale huurwoningen moeten geïsoleerd  worden zodat de huurders (ondanks een hoger energielabel) door een lagere energierekening per saldo uitkomen op lagere maandelijkse woonlasten.
  • Het ontgassingsverbod op het Amsterdam Rijnkanaal moet beter worden gehandhaafd.
  • In de polders komen geen zonneweiden zolang alle beschikbare daken niet zijn volgelegd met zonnepanelen.
  • Commerciële exploitanten van zonneweiden worden verantwoordelijk voor de kosten van demontage, sloop en afvoer, inclusief het opruimen van mogelijke grond- en water verontreinigingen.
  • Energie slurpende datacentra en kerncentrales zijn niet welkom in onze polders.
  • Er komen geen windmolens waar de inwoners geen zeggenschap over hebben.

EEN GEZOND MILIEU EN EERLIJKE ENERGIE

De turf is op, de legakkers en trekgaten zijn nu voor de recreatie. Maar olie, gas en kolen zijn ook niet oneindig aanwezig. En wat dan? Want OP=OP!  Tegen de na ons komende generaties kunnen we natuurlijk zeggen “zoek het zelf maar uit”.  Maar dat vindt de SP een a-sociaal uitgangspunt.

Minder gebruiken en schonere energie

De SP wil betere en schonere  energiebronnen benutten en het energieverbruik verminderen. Alle sectoren kunnen daarin bijdragen: wonen, industrie, vervoer, landbouw en onderwijs.  Maar als de meeste lasten terecht komen bij de huishoudens en de lusten bij de grote  energiebedrijven en de grootverbruikers is dat geen eerlijke verdeling. Energie-multinationals zijn volop bezig om de nieuwe energiebronnen  (zon, wind, aardwarmte, waterstofgas) in handen te krijgen. De huishoudens worden vooral opgezadeld met de kosten van gas, elektra en brandstof.

Wat kan de gemeente doen?

De gemeente Stichtse Vecht is eindelijk gestart om zelf ook een aandeel in de energietransitie te leveren en heeft berekend dat met zonnepanelen op daken, duurzame warmte en besparingen op verbruik door woningisolatie zo’n 75%  van de energievraag van de inwoners kan worden behaald. Subsidie op isolatie, een warmtepomp, elektrisch rijden of een zonneboiler zal helpen maar wij willen hiervoor ook de winsten van o.a. de energiereuzen gebruiken en niet alleen belastinggeld.

Zonneweiden, windmolens of geothermie behoren niet het startsein maar het sluitstuk te zijn van de verduurzaming. 

De grote overslag- en distributieloodsen langs de A2, maar ook eigenaren van agrarische opstallen willen we stimuleren om zonnepanelen op hun dake  te plaatsen. Indien zij hier niet in willen investeren kan de gemeente dit zelf financieren en komt de opbrengst ten goede aan de gemeente.

Een beter milieu begint bij jezelf?

De vervuiler betaalt?

Goed bedoeld maar ook een beetje naïef. Want daarmee worden gewone mensen persoonlijk verantwoordelijk gemaakt voor wat er mis gaat met het milieu.  En als je veel geld hebt mag je dan ook veel vervuilen? De grote vervuilers berekenen het gewoon door in hun prijzen, dus draaien wij zelf op voor de kosten. Dat moet eerlijker. Wij willen ook geen energie slurpende datacentra voor Google of Microsoft in onze gemeente. Het Rijk verhoogt onze energiebehoefte toch al kunstmatig omdat de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal binnen de gemeentegrenzen van Stichtse Vecht liggen.

Slechte plannen niet uitvoeren

De SP gaat niet meewerken aan: een kerncentrale in onze polder, boren naar aardgas in ons gebied waar de bodem al daalt, geothermie die ons drinkwater vervuilt, windmolens plaatsen als de inwoners er geen zeggenschap en profijt van krijgen.

Foto: SP

 

 

                        

 

U bent hier