h
DE SP DOET MEE !

EEN VEILIGE GEMEENTE

  • Meer zichtbare wijkagenten op straat zijn nodig.
  • Discriminatie staan we niet toe. Door niemand. Nooit. Ook door de gemeente niet.
  • Onveilige situaties en plekken in de openbare ruimte worden aangepakt.
  • Per wijk wordt een veiligheidsplan opgesteld met daarin concrete maatregelen om de veiligheid te verbeteren.
  • Onze jeugd krijgt plekken waar ze kunnen rondhangen en chillen.

EEN VEILIGE GEMEENTE

Belangrijk voor een veilige gemeente, een veilige buurt en een veilige woning is dat de buurtbewoners elkaar kennen.

Het is de taak van de gemeente om een goed contact te stimuleren tussen inwoners onderling en met dienstverleners zoals de politie en BOA’s.

Meer op straat, minder bureaucratie

Zowel politie als BOA’s moeten zich meer kunnen bezighouden met buurtcontact en minder met administratie. Daarom willen wij dat zij meer op de fiets en te voet de wijken in gaan. Surveilleren is meer dan een  rondje rijden in de politieauto. Een veilige woon- en werkomgeving mag ook niet alleen het voorrecht worden van bedrijven of mensen die het zich kunnen veroorloven om particuliere beveiligers in te huren.  Verder bewapenen van BOA’s  of meer camera’s installeren kan het capaciteitsprobleem bij de politie niet opvangen.

In steeds meer wijken proberen ook buurtbewoners met een groepsapp “Attentie Buurtpreventie” onregelmatigheden in de gaten te houden. Maar dit kan nooit de wijkagent in onze gemeente vervangen.

Veiligheid is meer dan alleen criminaliteit bestrijden

De gemeente kan zelf veel doen aan preventief onderhoud en aanpakken van onveilige plekken en situaties. En dat begint met goed luisteren naar inwoners als zij vragen om een verkeersdrempel, een zebrapad, een snelheidsbeperking, betere straatverlichting, goed onderhoud van bestrating en groen.

Het kan allemaal bijdragen aan een veilig gevoel op straat, in de wijkparken en het buitengebied.

Onze opgroeiende jeugd heeft ook plekken nodig waar ze op hun manier kunnen chillen zonder overlast te geven aan overige bewoners. Die voelen zich vaak (onnodig) bedreigd door ‘hangjongeren’.

Wij willen samen met bewoners, per wijk een veiligheidsplan opstellen, met daarin concrete maatregelen om de veiligheid te verbeteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

U bent hier