h

Bezwaar maken tegen de huurverhoging 2020

30 april 2020

Bezwaar maken tegen de huurverhoging 2020

Foto: SP

Goed Nieuws! In de eerste kamer is op 21 april 2020 een motie van de SP aangenomen voor een huurstop. Dit betekent dat de huurverhoging voor 2020 bevriest op 0%. De motie moet nu uitgevoerd worden door de regering.  Het is duidelijk dat de regeringspartijen en onze verhuurders niet snel tot handelen over zullen gaan, als het aan hun ligt. De meeste huurders hebben hun huurverhoging immers al netjes op de mat liggen. Tijd voor u als huurder om in actie te komen! Wat kunt u doen?

 1. Bezwaar maken tegen de huurverhoging van 2020, via een brief naar uw verhuurder. (zie voorbeeldbrief in de bijlage onder deze tekst)

De motie geldt zowel voor sociale als voor particuliere huur!  

2. De petitie van Sandra Beckerman tekenen.  sp.nl/stopdehuurverhoging         Deze kan natuurlijk ook door niet-huurders ondertekend worden!

 

    

Reacties

Woon je op jezelf kan je het een jaar later misschien niet betalen moet je weer terug

Ondanks dat ik jullie brief heb gebruikt en richting mijn verhuurder heeft gestuurd, zal hij de huursverhoging niet intrekken. Ik kreeg het volgende:
Je voorgestelde huurverhoging is door de verhuurder conform de door de overheid gestelde voorwaarden uitgevoerd.

Daarbij heeft de verhuurder ook besloten de door de overheid geboden mogelijk tot indexatie van gereguleerde woningen niet tot een maximum te benutten.

 

Het argument inzake de aangenomen motie door de Eerste Kamer is begrijpelijk, echter is een definitieve uitvoering van deze maatregel nog zeer onzeker.

Gelet op het feit dat de motie op dit moment nog géén betekenis heeft zal verhuurder de huurverhoging dan ook niet intrekken, dan wel je bezwaar afwijzen.

Mocht je aan de hand van bovenstaande of de huurverhoging nog specifieke vragen hebben horen wij die uiteraard graag.

Beste Tamara,
Minister Ollongren was namens de regering aanwezig tijdens het debat in de Eerste Kamer waar de motie voor een huurstop werd behandeld.
Zij deed haar best om te verhinderen dat de Eerste Kamer zich zou uitspreken voor een huurstop. Volgens deze minister moeten we vooral op de goede bedoelingen van de huurbazen vertrouwen die zeggen dat ze het beste voor hebben met hun huurders.
De Eerste Kamer liet zich echter niet van de wijs brengen en met steun van de voltallige oppositie werd de motie voor een huurstop aangenomen.
De regeringspartijen hebben in de Tweede Kamer echter de meerderheid.
Zij stellen nu alles in het werk om de huursstop te frustreren , de verhogingen recht te praten en huurders tegen elkaar uit te spelen door het voor te stellen alsof je mazzel hebt dat je huur maar 2,5 % stijgt en niet het dubbele.
Zij zouden eigenlijk de kant behoren te kiezen van de huurders maar zij laten de oren hangen naar de bazen van woningcorporaties, grote particuliere verhuurbedrijven en huisjesmelkers.
Bijna de helft van de huurders in Nederland heeft nu al grote problemen met het betalen van de huur. Ook een geringe verhoging kan deze mensen net over de rand duwen.
Het advies van de regering is: Als je in de problemen komt ,probeer dan maar een betalingsregeling met je verhuurder te treffen want die zet je de eerste 3 maanden nog niet uit huis.
Wij vinden dat geen oplossing want de rekening voor achterstallige huur, of een deel daarvan krijg je later toch nog gepresenteerd.
Tot zover over de houding van regering en huurbazen waar je als individuele huurder weinig aan hebt.
Als SP Stichtse Vecht zitten we niet in de gemeenteraad, maar wel proberen we de druk op te voeren door ook de plaatselijke afdelingen van de politieke partijen op te roepen zich achter de 0 % huurverhoging te stellen.
Dan kunnen we gezamenlijk de verhuurders in Stichtse Vecht duidelijk maken dat het onfatsoenlijk is om in deze coronatijd huurverhogingen te durven eisen.
Wij gaan door met de akties, in het hele land.
Teken ook de petitie die Sandra Beckerman startte: sp.nl/stopdehuurverhoging.

Met vriendelijke groet,
Het afdelingsbestuur SP Stichtse Vecht

Ik heb eveneens zoals mevrouw Tamara Veenker jullie voorbeeldbrief gebruikt om bezwaar te maken tegen de forse huurverhoging (bij mij 5%) van € 30,00 bij de verhuurder (Vecht & Omstreken).

Hier heb ik reactie op ontvangen van de verhuurder met exact dezelfde inhoud zoals mevrouw Veenker beschreven heeft.

Ik vind (zoals bij mij het geval is) een huurverhoging van € 30 buiten alle proporties. Normaal gesproken is er jaarlijks een huurverhoging van ongeveer € 7,00. Nu krijg je in 1x een bedrag wat gelijk staat aan ongeveer 4 jaarlijkse huurverhogingen!!

Erg jammer dat mijn bezwaar (vooralsnog) geen invloed heeft, vooral in deze zware tijd van de 'Corona crisis' waarbij je toch zou verwachten dat een ieder op een wat menselijker manier met elkaar om zou gaan en in deze uitzonderlijke situatie de zaken zoals een jaarlijkse huurverhoging met menselijke maat behandeld zou worden.

Ik had verwacht dat de brief met referentie naar de SP meer invloed zou hebben, helaas...

Reactie toevoegen

U bent hier