h

COALITIEPARTIJEN FRUSTREREN OPLOSSINGEN VOOR WONINGNOOD

4 februari 2024

COALITIEPARTIJEN FRUSTREREN OPLOSSINGEN VOOR WONINGNOOD

Foto: SP

Het is opvallend om te zien hoe een raadsmeerderheid zich laat gijzelen door het rechtse College van Lokaal Liberaal, VVD, D66 en Streekbelangen. Met een soort  kadaverdiscipline (waar de raadsleden van de coalitie zich vrijwillig aan lijken te onderwerpen) ziet deze coalitie kans om vooral de belangen van de welgestelden met een jaarinkomen van meer dan  75.000,-  te behartigen.  Dat er af en toe aan liefdadigheid wordt gedaan verandert daar niets aan.

Om bij voorbeeld het woningwanbeleid van het College te “verkopen” wordt de Raad bedoeld of onbedoeld herhaaldelijk fout of onvolledig geïnformeerd. Onvoorstelbaar dat een raadsmeerderheid dit als een stel makke schapen accepteert.

Halve waarheden over de gevolgen voor woningzoekenden op Woningnet, over de gemiste kansen in de nieuwe Woonvisie, over de risico’s voor de woningbouw in Ruimtekwartier, over aantallen sociale huurwoningen, over de resultaten en verplichtingen uit de Woondeal en de oplegger, over het teveel en leegstaande onbetaalbare woningen.

En vooral valt op dat, tegen alle afspraken en beloftes in, het College onze schaarse gemeentegrond te koop blijft aanbieden. Commerciële projectontwikkelaars zien dit uiteraard graag. 

Binnenkort gaat er weer zo´n 20.000 m2 in de verkoop voor projecten Haarrijnweg, de Veenkluit, Zuilense Vecht en Zogwetering.

Gemeentegrond wordt dan verkocht, zogenaamd om met dat geld sociale huurwoningen te kunnen bouwen.

De werkelijkheid geeft  echter een totaal ander beeld.

Sinds 2018 is er geen sociale corporatiehuurwoning bijgekomen terwijl er gedurende die periode de nodige hectares gemeentegrond zijn verkocht.

Tegelijkertijd klagen de woningcorporaties steen en been dat zij geen grond hebben om voldoende sociale, betaalbare huurwoningen te kunnen bouwen voor de bijna 8000 woningzoekenden die in Stichtse Vecht al 13 jaar op hun wachtlijst staan.

Foto: SP

Vooral de projectontwikkelaars verdienen fors aan de woningnood, willen dat vooral zo houden en de gemeente geeft huurders en woningzoekenden op Woningnet onvoldoende  bescherming en treuzelt zelfs met in invoering nan het wettelijk verplichte “Meldpunt Goed Verhuurderschap”.

Maar we zeggen niet dat het  College, gesteund door de raadsmeerderheid, niets doet. Alleen niet voor de woningzoekenden en de huurders !!!

Foto: SP

Want, soms geholpen door niet-coalitiepartijen, stemden ALLE  coalitiepartijen VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen, systematisch tegen ALLE voorstellen, moties, amendementen van SP, PvdA en Groen Links  om de woningnood te lijf te gaan en de positie van huurders en woningzoekenden naar een betaalbare huur- of koopwoning te verbeteren

Hieronder de weggestemde moties en amendementen in de periode juni 2022 t/m januari 2024.

 1. Maak de financiering van het Multi Functioneel Centrum Vreeland niet afhankelijk van de grondverkoop aan projectontwikkelaars maar bestem de  schaarse gemeentegrond voor sociale huur of betaalbare koop voor mensen met een bruto jaarinkomen tot € 55.000; Tegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen
 1. Laat Portaal de 13 huurwoningen  Haarrijnweg Maarssenbroek versneld bouwen  en ontwikkel de rest van het kavel op gemeentegrond  betaalbare koop en sociale  huur, bestemd voor wachtenden op woningnet. Tegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen
 1. Besteed de vrijgemaakte  €1.405.000 structureel om de achterstanden op het aantal sociale huurwoningen van de corporaties versneld weg te werken. Tegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen
 1. Maak de nieuwbouw in het  Ruimtekwartier toegankelijker voor ouderen die graag kleiner willen gaan wonen, betrek de Wooncoach hierbij en kom met voorstellen hierover bij de raad . Tegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen
 1. Waarborg dat ook de zogenaamde sociale huur van de commerciële verhuurders passend wordt aangeboden zodat (volgens de wet) 95 % van de woningen die worden toegewezen aan huishoudens met recht op huurtoeslag een prijs moeten hebben onder de aftoppingsgrenzen. Tegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen
 1. Zorg ervoor dat de prijs van de huurwoningen goed verdeeld over de kortingsgrens voor jongeren): € 452,40, de aftoppingrens  voor 1en 2 persoonshuishouden en 2de aftoppingsgrens voor meerpersoonshuishouden Tegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen
 1. Waarborg dat de ontwikkelaars hun deel sociale huur  niet inplannen als laatste onderdeel van hun project.Tegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen
 1. Regel dat ook de zogenaamde sociale huur van commerciële verhuurders onder de huisvestingsverordening valt. Tegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen
 1. Verspil geen ambtelijke capaciteit (en stikstofruimte) aan de bouw van tweede huizen, dure recreatiewoningen en onnodige dure huur- en koopwoningen Tegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen
 1. Streef er naar om de (30% sociale huur) percentages per kern en ook zoveel mogelijk per wijk te bereiken, om daarmee een evenwichtigere verdeling van de inwoners over de wijken te realiseren.’Tegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen
 1. Als er geschikte grond of gebouwen vrijkomen, koopt de gemeente die grond en/of gebouwen en gaat zo veel mogelijk samenwerken met de woningcorporaties om daar nieuwe sociale huurwoningen , knarrenhofjes of groepswoningen voor specifieke woongroepen te realiseren.’ Tegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen
 1. Onderzoek de mogelijkheden om gemeentegrond niet te verkopen, maar in beheer of pacht te geven aan woningcorporaties, waarbij de grond eigendom van de gemeente blijft.Tegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen
 1. Realiseer in nieuwbouwprojecten minimaal 35% sociale huur en 40% middenhuur en duurzaam betaalbare koop. Tegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen
 1. Voer in een anti/speculatiebeding en zelfbewoningsplicht om bij woningverkoop de woning na verkoop betaalbaar te houden. De woning mag wel worden verkocht maar voor maximaal de procentuele prijsstijging volgens de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS tussen het moment van aankoop en verkoopTegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen;
 1. Verleen voorrang bij woningtoewijzing aan iedereen die een substantiële bijdrage levert aan de lokale economie en ons lokaal voorzieningen niveau zoals bijvoorbeeld politieagenten, zorgverleners, onderwijzers, kappers, gemeentelijke ambtenaren, medewerkers van lokale winkels en supermarkten. Tegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen
 1. Geeft voorrang aan en verkort procedures bij de afhandeling van woningbouwprojecten  met sociale corporatie huurwoningen. Tegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen
 1. Realiseer tot 2030 tenminste 2500 extra sociale huurwoningen die voldoen aan de definitie van sociale huur, beheerd door woningcorporaties en verdeel deze woningen evenredig over alle kernen van onze gemeente. Tegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen
 1. Regel dat niet slechts 30% van het aantal voordeuren in een project sociale huur wordt maar 30% van het totale woonoppervlak van het projectTegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen
 1. Richt een (inmiddels verplicht) ‘Meldpunt Goed Verhuurderschap’ op. Tegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen
 1. Verklaar een Leegstandverordening (conform de Leegstandswet van 1981) van toepassing en voer een actief aanschrijf- en vorderingsbeleid op panden die meer dan zes maanden leegstaan. Tegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen
 1. Zorg er voor dat alle kernen van Stichtse Vecht een volwaardig aandeel leveren in het realiseren 30% sociale corporatie huurwoningen en  reserveer de 650 woningen die volgens de woonvisie nog geen bestemming hebben hiervoor Tegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen
 1. Regel dat de 250 sociale huurwoningen in Park Avenue  (Corner Plaza)  op het huurniveau worden gebracht onder  de wettelijke  liberalisatiegrens. Tegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen
 1. Werk mee om de  450m2 grote woning aan de Gaslaan 16 te splitsen zodat daar minimaal 6 appartementen worden gerealiseerd tussen 50 en 75 m2 Tegen: VVD, Lokaal Liberaal, D66 en Streekbelangen
Het zal duidelijk zijn.  Zolang de raadsmeerderheid de Coalitie blijft gedogen zakken onze huurders en  woningzoekenden  steeds verder weg in het moeras van de woningnood. Vaak moeten allebei de ouders full-time werken om de huur, de hypotheek, de boodschappen, de sportclubs van de kinderen of hun vervoer te kunnen bekostigen.
De SP zal haar best doen om de politieke partijen in Stichtse Vecht  onder hun luxe steen vandaan te trekken!

 

Reactie toevoegen

U bent hier