h

MELDPUNT GOED VERHUURDERSCHAP

28 december 2023

MELDPUNT GOED VERHUURDERSCHAP

Foto: SP

Iedere gemeente in Nederland, dus zelfs Stichtse Vecht,  is verplicht om vanaf 1 januari 2024 een meldpunt “Goed Verhuurderschap” in te richten.

Bij dit meldpunt kunnen huurders en woningzoekenden terecht met meldingen over ongewenst en ontoelaatbaar gedrag van verhuurders. Ook kan daar om advies gevraagd worden, bijvoorbeeld over hoe je de huurcommissie (sociale huur) of de kantonrechter (particuliere huur). kan inschakelen.

Door zo´n  meldpunt kan de gemeente ook meer inzicht krijgen in de situatie van de huurders en als het nodig handhaven op eisen zoals bijvoorbeeld brand- of bouw veiligheid, maar ook op eisen voor de (volks)gezondheid. Om het gemakkelijker te maken voor kleinere gemeentes kan samen met andere (buur)gemeenten zo’n  meldpunt worden georganiseerd.

Dus ingewikkeld is het allemaal niet maar als zo’n gemeentelijk meldpunt ontbreekt kunnen  huurders klachten over verhuurders niet melden in hun gemeente.

Het lijkt erop dat het College en de raadsmeerderheid van Stichtse Vecht liever niet hebben dat er geklaagd wordt over verhuurders en exploitanten waarmee zij op ‘goede voet’ staan. Een foto in de VAR of op RTV-SV van een stralende wethouder tussen glunderende projectontwikkelaars  scoort immers veel beter.

Maar bij wie wordt er dan gescoord? 

In elk geval niet bij huurders  met klachten over schimmel, onduidelijke servicekosten, vreemde huurverhogingen, huisuitzettingen, onhoudbare binnentemperaturen of achterstallig onderhoud.

Al in september vroegen we in een gezamenlijke motie van SP, GL en PvdA om een Meldpunt Goed Verhuurderschap in te richten vóór 1 januari 2024.

Het College, gesteund door een rechtse meerderheid van Lokaal Liberaal, Streekbelangen, VVD, ChristenUnie-SGP, D66, BVNL en Samen Stichtse Vecht vond het allemaal niet zo nodig en stemden tegen de inrichting van het meldpunt.

Begrijpelijk, zij hebben waarschijnlijk ook een andere ‘doelgroep en achterban’ dan de SP, de PvdA en GL.

Inmiddels zijn we nog een paar uur verwijderd van 1 januari dus we zijn benieuwd hoe operationeel het meldpunt “ Goed Verhuurderschap” op 1 januari is. Waar en hoe bereikbaar voor huurders?  Is er een ter zake kundig en sociaal betrokken aanspreekpunt?

Ondanks dat het College van Stichtse Vecht bij herhaling het wiel denkt uit te vinden hopen we dat ze gaan shoppen bij gemeentes waar het meldpunt al maanden operationeel is.

Indien nodig wil de SP het College daarbij graag helpen.

Reacties

Wanneer gaat het -per 01-01-2024 verplichte meldpunt- eindelijk open?

Reactie toevoegen

U bent hier