h

HET NIEUWE COLLEGE? OUDE WIJN IN OUDE ZAKKEN!

10 juni 2022

HET NIEUWE COLLEGE? OUDE WIJN IN OUDE ZAKKEN!

Foto: SP

Ondanks veel fraaie teksten en mooie woorden vindt de SP het  Coalitieaccoord van Lokaal  Liberaal, VVD, D66 en Streekbelangen teleurstellend voor woningzoekenden,  gezinnen in armoede en de jeugd- en ouderenzorg.

Beloofd wordt:

Voldoende betaalbare en passende woningen

Iedereen doet mee en hoort erbij

Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans

Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied

 

Maar:  deze plannen moeten nog even wachten totdat de nieuwe Coalitie  een “stevig fundament” voor Stichtse Vecht heeft gebouwd.

Dat stevige fundament bestaat dan uit:

Het terugbrengen van de balans tussen de bestuurlijke ambities, de financiële positie en de ambtelijke organisatie”

DOOR  WIE IS HET FUNDAMENT EIGENLIJK GESLOOPT?

De harde kern van het college bestaat al 8 jaar uit VVD en 4 jaar Lokaal Liberaal. Beiden hebben dus al lange tijd  jaar de kansen gehad, beter gezegd vergooid, om de bestuurlijke ambities, de financiële positie en de ambtelijke organisatie als stevig fundament op te bouwen. Het resultaat na 12 jaar rechts bestuur in deze gemeente is een toename van de woningnood, armoede voor veel gezinnen, tekort schietende zorg voor veel inwoners en wegbezuinigde voorzieningen voor jong en oud.

De SP heeft er geen enkel vertrouwen in dat de locale en landelijke veroorzakers van de gemeentelijke ambtelijke chaos het zelf  gaan oplossen. 

In hun bestuursperiode zijn de problemen alleen maar groter geworden. Behalve voor de rijken en steenrijken in onze gemeente.

Wat de SP betreft wordt er ook niet gewacht totdat de bestuurlijke, de ambtelijke en financiële  chaos in 2024 zou zijn  opgelost.

De maatschappelijke hoofdproblemen moeten nu worden aangepakt.

 1. Minimaal 50% van alle nieuwbouw uitvoeren als sociale woningbouw om de woningnood op te  lossen  in de sociale huursector met bijna 8000 aktief woningzoekenden op  Woningnet.

 2. Van alle nieuwbouw 40% uitvoeren in de koopsector voor de middeninkomens tot 55.000 Euro waarvoor nu geen enkele betaalbare koopwoning beschikbaar is.

 3.  Schaarse gemeentegrond niet meer uitgeven aan projectontwikkelaars als zij vooral dure villa’s, bungalows , luxe  appartementen of 2e woningen willen bouwen

4.  Meer en betere specialistische zorg voor ouderen en jeugd, veel mantelzorgers staan op omvallen.

5.  Bestaanszekerheid voor vrijwilligersverenigingen in de  sport-, muziek-, toneel of beeldende kunst.

6.   Meer gemeentelijke inspanningen voor onderhoud van de openbare ruimte,  meer dienstverlening  voor de inwoners en betere  handhaving op overlast en criminaliteit.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier