h

NIET STEMMERS WONNEN, STOELENDANS WETHOUDERS BEGONNEN

7 april 2022

NIET STEMMERS WONNEN, STOELENDANS WETHOUDERS BEGONNEN

Foto: SP

Ondanks alle beperkingen in coronatijd, terwijl in Europa een oorlog woedt , terwijl in verkiezingstijd weer van alles werd beloofd door partijen die er in Stichtse Vecht de voorgaande jaren een chaos van maakten en terwijl landelijke regeringspartijen de ene leugen na de andere lanceren behaalden we een zetel in Gemeenteraad van Stichtse Vecht  

 

 

Foto: SP

Vele  aktieve SP-ers voerden de campagne. Er werden zo’n 20 duizend  flyers en verkiezingskranten huis aan huis bezorgd, er verschenen SP-posters  achter de ramen (en op bruggen) , er werden spandoeken opgehangen, met de kar gingen we de wijken in en het verkiezings programma was gemakkelijk te vinden op onze website en FB pagina.

 

Inmiddels zijn dezelfde rechtse clubs, die hier al 8 jaar de dienst uitmaken, al weer bezig de wethoudersposten op te eisen. Het enige verschil is dat de PvdA en het CDA  worden ingewisseld voor D’66 en Streekbelangen.

CU/SGP en CDA mochten wel nog even  als kikkers in de kruiwagen mee kwaken en Groen Links deed nog een tevergeefs poging  om ook mee te mogen doen.

Wanneer mag je meedoen in de stoelendans  voor een coalitie?

In politiek jargon:

  • “Als je aan verwachtingsmanagement doet richting achterban”;
  • “Als je beperkte ambitie ziet als stevige basis onder de coalitie” ;
  • “Als je met de benen op tafel met elkaar kunt praten"
  • “ Als je een stabiel college, zonder wisselingen voldoende vindt om het vertrouwen van de inwoners terug te winnen”,

In gewoon Nederlands:

  • Als je toezegt  dat je de beloftes aan je eigen kiezers niet na hoeft te  komen
  • Als je braaf meehelpt om de bezuinigingen uit te voeren.
  • Als je landelijke partijbonzen in de regering niet confronteert met hun a-sociale beleid.
  • Als de veroorzakers van de chaos bij de gemeente hoe dan ook blijven zitten.

Maar een meerderheid in de raad betekent nog niet dat er “breed draagvlak” is voor het rechtse beleid.

De 4 (bijna) coalitie partijen Lokaal Liberaal, VVD, D’66 en Streekbelangen : Ze vertegenwoordigen samen krap 30% van de kiesgerechtigden.

In onze eerste raadsvergadering hebben we maar meteen duidelijk gemaakt dat de SP niet  slaafs mee zal hobbelen met de rechtse fracties en de bezuinigingswoede van de regering.

Foto: SP
Onze kersverse fractievoorzitter Tineke de Vries hield een vlammend betoog en meldde dat wij in en buiten de raad zullen opkomen voor de belangen van al die mensen die  het vertrouwen in de politiek en overheid zijn kwijt geraakt. Want de grootste partij in Stichtse Vecht werd de “Partij-Van-De-Niet-Stemmers”.

 

Ons advies aan het nieuwe college: 

Beloof gewoon wat je gaat doen, dus:

Je hoeft het niet te onderzoeken maar ga meteen aan de slag om de achterstanden in sociale huur, zorg en openbare ruimte weg te werken.

Zet zoveel mogelijk ambtenaren in op praktische uitvoering van deze gemeentetaken.

Spreek je collega bestuurders van VVD, CDA, D66 en CU  in Den Haag aan op hun a-sociale bezuinigingen.

Toon je bestuurlijke ruggengraat!

 

Reactie toevoegen

U bent hier