h

Partijen gemeenteraad voor een huurstop te laf. SP Stichtse Vecht roept hen op: schaf de verhuurderheffing af!

16 juni 2020

Partijen gemeenteraad voor een huurstop te laf. SP Stichtse Vecht roept hen op: schaf de verhuurderheffing af!

Foto: SP

Eerder werd duidelijk dat er bij de partijen in Stichtse Vecht geen steun is voor een huurstop tijdens de coronacrisis. De VVD, Lokaal Liberaal, D66 en PvdA lieten weten voorstander te zijn van generieke huurverhogingen tijdens de coronacrisis. Daarmee wordt wederom duidelijk dat zij de realiteit van de huurder compleet uit het oog verloren zijn.

Zo reageerde een huurder van Portaal verbaasd over de huurverhoging, die ondanks de staat van zijn flat en het gebrek aan onderhoud gewoon doorgaat. Ook huurders van Vecht en Omstreken lieten weten slachtoffer te zijn van het winstbejag van de verhuurders, die loze beloftes doen over het toepassen van maatwerk. De SP blijft voor hen opkomen: een huurverhoging doorvoeren tijdens de coronacrisis is asociaal en een grote klap voor huurders. Wij houden de partijen die dit toestaan – met minister Ollongren, die al twee door de Eerste Kamer aangenomen moties naast zich neer heeft gelegd voorop – medeverantwoordelijk voor deze klap.

Door de moties te negeren geeft Ollongren een duidelijk signaal af: de belangen van verhuurders gaan boven de belangen van huurders. Het moge duidelijk zijn dat er een gebrek aan perspectief is voor het oplossen van de woningcrisis. De SP Stichtse Vecht roept de partijen in de gemeenteraad daarom op om een motie op de agenda te zetten waarin het College van B&W wordt opgedragen om bij de regering en de VNG aan te dringen op afschaffing van de verhuurderheffing. Eenzelfde motie is in de rest van het land al vele malen aangenomen.

Zoals bekend bestaat er een relatie tussen verhuurderheffing en de bankencrisis. De financiële gevolgen van de crisis werden eind 2011 gepresenteerd: het Rijk had miljarden besteed om de banken overeind te houden en dat geld moest ergens vandaan gehaald worden. Deels gebeurde dat door een verhuurderheffing in te voeren. Vooral de woningcorporaties met veel sociale huurwoningen zijn hierdoor getroffen; zij moeten namelijk een fors deel van hun huurinkomsten rechtstreeks afdragen aan het Rijk.

Deze verhuurderheffing werd indertijd gepresenteerd als middel om  de woningmarkt te reguleren. We kunnen wel stellen dat dat niet is gelukt. De maatregel had alleen maar negatieve gevolgen: onbetaalbare huren en grote woningnood met ongekend lange wachttijden, in Stichtse Vecht zelfs tot 14 jaar! De primaire doelstelling van de verhuurderheffing voor de sociale huur was dan ook niet het reguleren van de woningmarkt, maar het realiseren van een budgettaire opbrengst. Dat is ook letterlijk zo te lezen in het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer uit 2012.

Eenvoudiger gezegd: het Rijk sprokkelt geld bij elkaar over de rug van de huurders, om de banken overeind te houden. Terwijl de banken inmiddels weer in veiliger vaarwater terecht zijn gekomen, betalen de corporaties en huurders nog steeds de prijs. Juist omdat een aanzienlijk deel van de huurinkomsten verdwijnt door deze verhuurderheffing kunnen de woningcorporaties nauwelijks investeren in betaalbare nieuwbouw, renovatie, onderhoud, verduurzaming en woningaanpassingen voor ouderen.

Kortom, de verhuurderheffing is een sta-in-de-weg en moet verdwijnen.

De SP Stichtse Vecht roept de partijen in de gemeenteraad op de kant te kiezen van de corporaties en de huurders die in verzet komen tegen de verhuurderheffing, door de motie over afschaffing van de verhuurderheffing op de agenda te zetten en deze te steunen.

Reactie toevoegen

U bent hier