h

Solidair de crisis door: vijf eisen van SP Stichtse Vecht

10 april 2020

Solidair de crisis door: vijf eisen van SP Stichtse Vecht

Foto: SP

Winkeliers, niet alleen in Hoog-Catharijne of Bisonspoor, hebben het moeilijk. Door het coronavirus zijn er veel minder klanten of zijn hun zaken zelfs gesloten. Veel vaste lasten gaan echter gewoon door. De overheid biedt steun, maar als SP willen we garanties dat deze steun – afkomstig uit ons belastinggeld – ook echt besteed wordt aan de mkb'ers zelf. Zo garanderen we het voortbestaan van hun ondernemingen en de loonkosten van hun personeel.

Wij willen niet dat dit geld belandt bij de grote vastgoedverhuurders zoals Wintertrust (eigenaar Bisonspoor) of Klépierre (eigenaar Hoog Catharijne). De moraal van Klépierre kennen we: zelfs het Leger des Heils mocht in “zijn” Hoog Catharijne niet meer collecteren. Ook Wintertrust vinden wij geen club aan wie zomaar geld overgemaakt zou moeten worden: als huisbaas waren ze traag met het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan hun woningen in Bisonspoor. Wintertrust, trots op zijn Lisman-familieverleden, heeft nog wel wat goed te maken als het om dezelfde familie Lisman gaat die in de jaren 80 het terrein van Demka opkocht.

 

“Lisman verkocht dit terrein in kleine stukjes aan verschillende bedrijven terwijl de grond zwaar vervuild was en weigerde hier goed onderzoek naar te laten doen. Dat de grond vervuild was, werd bekend doordat Rijkswaterstaat een onderzoek liet uitvoeren op een naastliggend terrein. Hieruit bleek dat vervuiling in het grondwater kan doordringen en daardoor een gevaar voor de volksgezondheid is. Meerdere transacties van deze Lisman, zoals Minrebroederstraat 15-17 of het Labrehuis in Utrecht, haalden de plaatselijke pers. En niet in positieve zin.”

 

Geheel volgens de gemeentelijke voorkeur geniet Maarssenbroek dus van een echte lokale projectontwikkelaar. Namen veranderen? Lisman? Wintertrust? Winkelcentrum Bisonspoor wordt Bison Shopping Center, Bison Office Space en Bison Appartments, maar wij kennen geen voorbeelden waarbij de vos zijn haren en streken verloor. Het gemeentebestuur van Stichtse Vecht laat zich door Wintertrust innig omhelzen. De wethouders moeten echter uitkijken dat ze niet worden doodgeknuffeld. Overigens gaat het ons niet alleen om de winkeliers en hun huurbazen: wij willen dat in deze crisis ook voor niet-ondernemers voldoende steun wordt vrijgemaakt.

 

SP Stichtse Vecht eist het volgende:

  1. De komende huurverhogingen (zo’n 5%) moeten per direct van de baan. Niet alleen voor de sociale woningbouw, maar ook in de vrije sector, waar mensen noodgedwongen een veel te groot deel van hun inkomen aan huur moeten besteden.
  2. Er moet een extra huurtoeslag worden toegekend aan mensen die door de coronacrisis in de problemen komen om hun huur te betalen.
  3. De verhuurdersheffing voor woningcoöperaties moet worden ingetrokken zodat ook hier geld vrijkomt om de huren te verlagen en in de volkshuisvesting te investeren.
  4.  Het is asociaal om tijdens deze crisis het eigen risico van 385 euro in de zorg te willen handhaven terwijl er miljarden op de plank liggen bij de zorgverzekeraars.
  5. Bij ziekte worden geen wachtdagen gerekend.

 

Het is goed dat het kabinet miljarden steun beschikbaar stelt om de ergste klappen op te vangen. De afgelopen jaren werd dit geld overigens wel weg geschraapt bij dezelfde publieke sectoren. Tegelijkertijd werden er miljarden uitgegeven aan de JSF-gevechtsvliegtuigen. Voor een enkele JSF die in staat is kernwapens te dragen hadden we ruim 7000 beademingsmachines kunnen kopen. De prioriteiten van het kabinet worden door deze crisis pijnlijk aan het licht gebracht. We zien ook dat sommige grote bedrijven, die al jarenlang miljoenenwinsten maken en waar de directeur tien keer zoveel incasseert als de schoonmaker met zijn flexcontract, juist nu publiekelijk geld opeisen. Ook de voorzitter van werkgeversclub VNO/NCW roeptoetert onbeschaamd dat vooral “de economie” schade oploopt. Wij vinden echter dat mensen boven winsten behoren te gaan!

Dit is de tijd dat we moeten kijken naar de plekken waar de nood het hoogst is, in plaats van naar de belangen van bedrijven met de beste lobby. Dit is een tijd dat we onderlinge solidariteit moeten versterken, in plaats van toelaten dat de verschillen tussen rijk en arm toenemen. Laten we de lessen van de coronacrisis gebruiken om onze samenleving positief te veranderen. Laten we solidair zijn met elkaar. De SP zal de komende tijd doorgaan oplossingen te vinden en voorstellen te blijven doen om sociale wijze de crisis door te komen. Heeft u een goed idee om Stichtse Vecht positief te veranderen? Denk met ons mee en laat het ons weten.

Reactie toevoegen

U bent hier