h

Gemeentebegroting binnen: laat het afzien beginnen

12 november 2019

Gemeentebegroting binnen: laat het afzien beginnen

Foto: SP

Vorig jaar werd nog vol trots de begroting voor 2019 gepresenteerd, want het zou financieel beter gaan. Nog geen jaar later: een somber financieel beeld, aldus het gemeentebestuur van Stichtse Vecht.

Regeren is vooruitzien, maar een jaar vooruit kijken blijkt voor onze bestuurders al te veel gevraagd: bezuinigen over de rug van de minst draagkrachtigen in onze gemeente, een gebrek aan respect voor onze mantelzorgers, pogingen om het WMO minder bereikbaar te maken, het slopen van club- en buurthuiswerk en het wegbezuinigen van de bijdrage aan het eigen risico voor minimuminkomens. Vervolgens wordt Den Haag aangewezen als de schuldige. Maar daar zit toch óók de VVD op het pluche? Met zulke politieke vrienden heb je dan ook geen vijanden meer nodig.

Als SP vinden we het laf om de bijdrage in het eigen risico voor de mensen die van een minimuminkomen rondkomen weg te bezuinigen: 385 euro is veel geld.

Tegelijkertijd zien we dat binnen het gemeentelijk apparaat de overheadkosten met meer dan €815.000 toenemen. Dat geld gaat niet naar de gemeentewerkers op kantoor of in de buitendienst, maar wordt uitgegeven aan zaken als catering, communicatie, info, automatisering, juridische kosten en als kers op de taart: loonkosten voor één meneer X die voor ruim €200.000 (!) op de loonlijst staat.

 

Wat doet het college zelf?

Burgemeester en wethouders zouden zelf ook kunnen bijdragen, naar het voorbeeld van hun collega's in Zutphen. Op deze manier wordt niet alleen de kas gespekt, maar laten ze ook hun betrokkenheid zien. Met het riante salaris van deze functies hoeven zij hierna overigens echt nog niet naar de voedselbank. De SP Stichtse Vecht roept hen daarnaast op om hun Haagse partijgenoten in de regering eens duidelijk aan te spreken op hun vernielingsdrang. Dat vereist lef. Heeft dit gemeentebestuur dat?

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier