h

Geen onnodig energieoverschot door onze strot!

13 september 2019

Geen onnodig energieoverschot door onze strot!

Foto: SP

We stelden op 16 mei schriftelijke vragen aan de gemeente en provincie omdat zij volgens ons onjuiste uitgangspunten hanteren om ons 310 hectare zonneweide door de strot te duwen.

Vanuit de gemeente bleef het angstvallig stil. Ook de gemeenteraadsleden die altijd de mond vol hebben over het milieu, over de belangen van de burgers, over de 'te hoge kosten' en dergelijke prietpraat hebben tot op heden de vragen niet beantwoord. Blijkbaar is fatsoenlijk reageren ver beneden de stand van de regenten van Stichtse Vecht. Gelukkig had het provinciebestuur meer fatsoen, want op 2 juli kregen we antwoord op onze vragen, natuurlijk ook omdat de SP in de Povinciale Staten is vertegenwoordigd en niet in de gemeenteraad van Stichtse Vecht. De vragen, de antwoorden en onze reactie daarop zijn als volgt samen te vatten:

  • Er worden bewust mistige uitgangspunten gehanteerd zodat de controle op nut en noodzaak van 310 ha zonneweiland lastig is.
  • Er wordt, zonder onderbouwing, ontkend dat er meer energie wordt opgewekt dan nodig is.
  • Er wordt verzwegen dat - volgens de Rijksoverheid - door de aanwezigheid van de A2 met doorgaand verkeer de theoretische energievraag van de gemeente wordt verhoogd. Daardoor worden onze huishoudens nog eens extra belast.
  • Uitbaters van zonnevelden kunnen gebruik maken van subsidies terwijl Rutte de salderingsregeling voor huishoudens wil afschaffen.
  • Er worden geen duidelijke voorwaarden gesteld waaraan een uitbater moet voldoen om een vergunning of een wijziging van het bestemmingsplan te krijgen om landbouwgrond om te zetten in een zonneweiland.
  • De gemeente treft geen concrete maatregelen om de lusten en lasten eerlijk te verdelen. Volgens het klimaatakkoord zou de eigendom van 50% van de nieuwe energie bij de burgers onder worden gebracht.

In onze gemeente hebben we al te veel hele en halve schandalen van plaatselijke politici voorbij zien komen. De noodzakelijke energietransitie mag daar niet aan worden toegevoegd. Het enige duidelijke wat uit de cijfers blijkt, is dat Stichtse Vecht meer energie gaat opwekken dan het totaalverbruik - ook in de toekomst - rechtvaardigt.

Het zijn de huishoudens van Stichtse Vecht die de rekening gepresenteerd krijgen. Als er plannen zijn om Stichtse Vecht een van de energiefabrieken voor de stad Utrecht te laten worden, wees daar dan eerlijk over en betrek de inwoners van onze gemeente erbij.

Reactie toevoegen

U bent hier