h

Inkrimping van het OV? Nee! SP Stichtse Vecht roept andere partijen op tot verzet

7 juli 2019

Inkrimping van het OV? Nee! SP Stichtse Vecht roept andere partijen op tot verzet

Foto: SP

Het openbaar vervoer in onze gemeente verloedert. In eerdere berichten op deze website heeft u al kennis kunnen maken met de tweestrijd tussen het grote geld en de belangen van onze inwoners op het gebied van openbaar vervoer. De SP roept de andere partijen op een duidelijke grens te trekken.

De gevestigde orde luistert nu eindelijk eens naar de inwoners van onze gemeente: het gemeentebestuur heeft zich uitgesproken tegen de inkrimping van lijn 5. Dat weerhoudt Qbuzz en de Provincie er echter niet van verder te bezuinigen op ons openbaar vervoer. In een open brief aan de lokale besturen en raadsfracties van de PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie roept de SP Stichtse Vecht hen op zich te verzetten tegen de inkrimping en flexibilisering van het openbaar vervoer in onze gemeente.


Open brief aan de besturen en raadsfracties van PvdA, GL, CDA en CU in Stichtse Vecht.

Beste Raads- en Bestuursleden,

Zoals bekend dreigt er weer een verslechtering van het openbaar vervoer in onze gemeente. Eerder werden al haltes van buslijn 524 in Breukelen geschrapt, nu is lijn 5 door Zandweg-Oostwaard aan de beurt. Gelukkig heeft het gemeentebestuur, ook gesteund door uw fracties, zich duidelijk  uitgesproken tegen de voorgenomen inkrimping van lijn 5. De Wethouder zou dit ook aan het Provinciebestuur melden. Inmiddels lijken busexploitant Qbuzz en de Provincie (opdrachtgever van Qbuzz) een nieuw plannetje voor te koken: lijn 5 in Zandweg-Oostwaard wordt dan vervangen door een soort regio-flex-tax-bus met bijbetaling. Eventueel met vrijwilligers als chauffeur.

Wij krijgen niet de indruk dat een internationaal bedrijf  (Qbuzz is voor 100% eigendom van de Italiaanse vervoersmaatschappij BusItalia, een onderdeel van de Ferrovie dello Stato Italiane, dat volledig in handen is van de Italiaanse staat) oprecht geïnteresseerd is in goed openbaar vervoer voor Stichtse Vecht. Het lijkt er op dat zij vooral geïnteresseerd is in een maximaal “verdienmodel”.

In andere regio’s wordt met flex-busjes geëxperimenteerd en het lijkt daar een compleet fiasco  te worden. Lange wachttijden, geen vaste opstapplaatsen, extra ritprijs, en slechte aansluitingen met reguliere lijndiensten leiden ertoe dat mensen steeds minder gebruik maken van dit flex-OV en meer de auto gaan gebruiken. En dat geeft dan weer aanleiding om na enige tijd ook deze flex-bus volledig op te doeken. Voor minder mobiele ouderen en andere mensen die slecht ter been zijn, betekent het dat ze meer geïsoleerd raken buiten de samenleving in plaats van er zo lang mogelijk aan deel te nemen.

 Wij hebben op 10 juni bij de Provincie onderstaande vragen ingediend:

  1. Stemmen GS (Gedeputeerde Staten)  en PS (Provinciale Staten)  in met de tussentijdse wijziging in de dienstregeling van lijn 5?

  2. Zijn GS en PS het met ons eens dat de OV-bereikbaarheid van onze kleine kernen van groot belang is voor de inwoners?

  3. Zijn er, naast lijn 5, nog andere buslijnen in onze gemeente waarvan de dienstregeling bedreigd wordt?

  4. Hoe verhoudt de nu door Qbuzz voorgenomen inkrimping van buslijn 5 zich tot het nieuwe collegeakkoord? 

  5. Wat gaan GS en PS er aan doen om buslijn 5 niet in te krimpen bij Zandweg-Oostwaard? 

Wij kregen geen direct antwoord op deze vragen, behalve de mededeling dat de Provincie op 17 september een definitief besluit neemt. Wij zijn echter erg ongerust over dit nog onbekende besluit. Als SP afdeling Stichtse Vecht zijn wij niet in de gemeenteraad vertegenwoordigd, echter wel in de Provinciale Staten. Daarom hebben wij onze Statenfractie hierover goed geïnformeerd en deze zal al het mogelijke  doen om de geplande inkrimping van het OV tegen te houden. Wij vragen u in deze open brief om hetzelfde te doen en de Statenleden en Gedeputeerden van uw partij op te roepen deze inkrimping in Zandweg-Oostwaard tegen te houden en ons openbaar vervoer niet te laten vervangen door een soort flex-bus, die gedoemd is na enige tijd helemaal te worden uitgefaseerd.

Namens het bestuur van de SP afdeling Stichtse Vecht,
Tineke de Vries, voorzitter

Reactie toevoegen

U bent hier