h

Weer dreigt inkrimping buslijn in Stichtse Vecht: Italiaanse aandeelhouder profiteert, Zandweg-Oostwaard ontbeert

7 juni 2019

Weer dreigt inkrimping buslijn in Stichtse Vecht: Italiaanse aandeelhouder profiteert, Zandweg-Oostwaard ontbeert

Foto: SP

Het nieuwste vervoersplan U-OV (Q-buzz) voor 2020 werd vorige week gepresenteerd. Daarmee werden de inwoners van Maarssen overvallen met de mededeling dat de dienstregeling van buslijn 5 wordt ingekrompen. In dit nieuwe plan gaat lijn 5 (tussen Maarssen NS en Utrecht-CS) voortaan niet meer door de wijk Zandweg-Oostwaard in Maarssendorp. Q-buzz vindt dat zij te weinig winst maakt op de haltes in Zandweg-Oostwaard, dus heft ze gewoon de haltes op.

Q-buzz is voor 100% eigendom van de Italiaanse vervoersmaatschappij BusItalia, een onderdeel van de Ferrovie dello Stato Italiane, dat volledig in handen is van de Italiaanse staat. Als SP Stichtse Vecht vinden we het opheffen van de haltes een slechte zaak, temeer omdat het geen natuurverschijnsel is maar een direct gevolg van politici die slaafs achter Europa aanlopen en alles aan de markt willen overlaten. Sinds ons openbaar vervoer door de provincie is verkwanseld aan buitenlandse bedrijven is het er niet beter op geworden.

Buslijn 524 tussen Breukelen en Woerden werd al draaiende gehouden door vrijwilligers omdat het Frans-Canadese bedrijf Keolis/Syntus vond dat er te weinig winst werd geboekt op deze buslijn. En nu vinden de Italiaanse aandeelhouders dat lijn 5 in Maarssendorp moet worden opgeofferd aan hun “verdienmodel”. Bij de provinciebestuurders is klaarblijkelijk nog steeds het kwartje niet gevallen dat het openbaar vervoer geen winst hoeft te maken. Voor deze voorziening betalen we niet alleen belasting, we kopen ook nog een kaartje. Blijkbaar verdwijnt dit geld bij de provincie aan voor ons onzichtbare andere zaken

Fijnmazig en betrouwbaar openbaar vervoer is een basisbehoefte en bovendien van groot belang om het autogebruik te verminderen. Ook kleine kernen verdienen een goede busverbinding. Er hoeft geen winst gemaakt te worden op het OV en het zou gewoon weer een publieke dienst moeten worden waar wij de zeggenschap over hebben. Daarom stellen wij als SP aan de Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

  1. Stemt het college in met de tussentijdse wijziging in de dienstregeling van lijn 5?
  2. Is het college het met de SP eens dat de OV-bereikbaarheid van kleine kernen van groot belang is voor de inwoners?
  3. Zijn er, naast lijn 5, momenteel nog andere buslijnen waarvan de dienstregelingen bedreigd worden?
  4. Hoe verhoudt de nu door Q-buzz voorgenomen inkrimping van buslijn 5 zich tot het nieuwe collegeakkoord?
  5. Wat gaat het college er aan doen om buslijn 5 niet in te krimpen bij Zandweg-Oostwaard?

Reactie toevoegen

U bent hier