h

Personeel jeugdzorg staakt, gemeentebestuur Stichtse Vecht verzaakt

4 juni 2019

Personeel jeugdzorg staakt, gemeentebestuur Stichtse Vecht verzaakt

Foto: SP

De gemeente Stichtse Vecht overweegt te bezuinigen op de WMO, het verminderen van subsidies of het versoberen van het wijkteam jeugd- en gezinswerk. Terwijl het personeel in de jeugdzorg al 2,5 jaar actie voert tegen het afknijpbeleid van de regering, heeft het gemeentebestuur van Stichtse Vecht opeens ontdekt dat ze geld tekort komt voor de jeugdzorg.

De Jeugdzorg, maar ook de WMO zijn door het Rijk en Provincie overgeheveld naar de gemeenten. Op zich niet verkeerd, maar diezelfde regering is “vergeten” om de bijbehorende zak geld mee te geven. Was die zak geld misschien al beloofd aan Unilever, Shell of andere multinationals, op de vlucht voor de dividendbelasting? Dit rechtse beleid van bezuinigen, marktwerking, privatiseren en ieder voor zich maakt onze maatschappij letterlijk ziek.

In plaats van het maken van een vuist naar Den Haag met andere gemeentes en het eisen van meer geld voor jeugdzorg, kruipt dit gemeentebestuur als een laffe wezel weg en wil het gaan bezuinigingen op de voorzieningen voor mensen die het toch al moeilijk hebben.

Stichtse Vecht is een typische VVD-gemeente waar in de dure villa’s gewoon dure particuliere hulpverleners worden ingehuurd als er problemen zijn. In de meeste gewone gezinnen heeft men deze luxe echter niet. Een gemeentebestuur dat zelfs durft te denken over het beperken van de WMO en andere publieke zaken moet zich de ogen uit het hoofd schamen.

Wij roepen ons gemeentebestuur dan ook op om hun politieke vrienden in de regering de rekening te presenteren. De vakbonden hebben berekend dat er een investering van 750 miljoen euro nodig is. Daarmee kan een eerdere bezuiniging van 450 miljoen euro worden teruggedraaid en wordt 300 miljoen euro besteed om de toename van jeugdzorg aan te kunnen. Ook is eenmalig 200 miljoen euro nodig om werknemers te behouden. Op dit moment is er geen geld om voor de 30.000 jeugdzorgwerkers in Nederland een loonsverhoging te realiseren, afspraken over werkdruk te maken of een nieuwe CAO af te sluiten.

Foto: SP

Uit onderzoek blijkt dat de jeugdzorg kampt met 20% verloop. Ook het ziekteverzuim is hoog. Bovendien blijkt uit een steekproef van de FNV eerder dit jaar dat 63% van de jeugdzorgwerkers erover denkt de sector te verlaten. De wachtlijsten blijven groeien en de werkdruk blijft onverminderd hoog. Een eenmalige bijdrage van de minister is bij lange na niet genoeg om de problemen structureel op te lossen. Vorig jaar kwamen jeugdzorgwerkers meerdere keren in Den Haag in actie, waaronder een lawaaidemonstratie voor de deur van het ministerie voor VWS. Op de FNV Jeugdzorgmanifestatie waren ook zo’n 3.500 jeugdzorgzorgwerkers aanwezig. Er wordt verwacht dat duizenden vakbondsleden gehoor gaan geven aan de stakingsoproep van de FNV en het CNV op 2 september 2019.

Ook veelzeggend is dat op 1 juni, de Internationale Dag van het Kind, 23 maatschappelijke organisaties het ‘Manifest voor het Kind’ publiceerden; een roep om te komen tot de beste zorg voor kinderen.

Een op de tien kinderen krijgt te maken met tijdelijke of langdurige problemen. Het huidige jeugdzorgbeleid baart de organisaties van het manifest zorgen: ‘Deze kinderen hebben voor korte of lange tijd extra hulp, zorg en ondersteuning nodig passend bij de eigen situatie. Wij maken ons zorgen over die extra hulp, zorg en ondersteuning. Over het aanbod. Over de beschikbaarheid ervan. Over de wachtlijsten. Over de professionals die de hulp en zorg moeten bieden maar door het vele papierwerk, en krapte in bezetting, veel te weinig tijd hebben. We maken ons zorgen over de kinderen die niet passende hulp, te weinig aandacht en teveel verschillende hulpverleners krijgen. We maken ons zorgen omdat kinderen zo niet krijgen wat ze nodig hebben en daardoor bedreigd worden in hun ontwikkeling’, schrijven de partijen in het manifest.

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft in een open brief aan de regering laten weten dat zij overweegt om de jeugdzorgtaken van de gemeente weer terug te geven aan het Rijk als er onvoldoende geld bijkomt. Meer dan 250 wethouders van vele gemeenten onderschreven deze brief en hebben hun partijgenoten in de regering gevraagd meer geld beschikbaar te stellen. Wij vragen ons af of de CDA en VVD-wethouders uit Stichtse Vecht hun Haagse CDA en VVD-regeerders hierop hebben aangesproken.

Foto: SP

Wat wil de SP?

  • Marktwerking in de (jeugd)zorg moet worden teruggedraaid. Er hoeft geen winst te worden gemaakt op de Jeugdzorg.
  • Er moet voldoende plek zijn in de jeugdzorg. Het is onaanvaardbaar dat kinderen langer op zorg wachten dan nodig is of dat ze in een situatie moeten verblijven die eigenlijk niet meer verantwoord is.
  • Er is te weinig toezicht op de zorg die gemeenten inkopen voor jongeren. Hierdoor kan het voorkomen dat een gemeente geen specialistische zorg (voor slachtoffers van eer-gerelateerd geweld, anorexia of loverboys) inkoopt, omdat er bij de gemeente geen reëel beeld bestaat van de bestaande vraag hiernaar. Jongeren komen dan in de kou te staan.
  • De huidige Jeugdwet die gemeenten de taak heeft gegeven voor de jeugdzorg, moet flink onder handen genomen worden: Er moet een recht op jeugdzorg komen, en een basistakenpakket voor gemeenten, zodat niet per gemeente verschilt of een kind of gezin met problemen wel of geen ondersteuning krijgt. Het geld wordt geoormerkt. Voor de geestelijke gezondheidszorg geldt dat een verwijzing van een huisarts niet geblokkeerd mag worden door de gemeente. Gemeenten moeten voldoende geld krijgen voor hun jeugdzorgtaak.

Het is treurig dat we in Stichtse Vecht wat dat betreft met een gemeentebestuur zijn opgezadeld waar de eigen ego’s, de interne conflicten, het weglopen voor verantwoordelijkheden, het te vriend houden van grond- en onroerendgoedspeculanten zwaarder schijnt te wegen dan het opkomen voor je inwoners. Dit gemeentebestuur ziet blijkbaar als enige oplossing voor de jeugdzorgproblemen het geld weghalen bij een andere kwetsbare groep.

De SP Stichtse Vecht zal het gemeentebestuur de goede kant proberen op te jagen. Daarvoor hebben we uw steun keihard nodig, alleen kunnen we het niet.

Reactie toevoegen

U bent hier