h

Walmwoningen langs het Amsterdam-Rijnkanaal

9 februari 2019

Walmwoningen langs het Amsterdam-Rijnkanaal

Foto: G

De provincie meldde onlangs vol trots dat de luchtkwaliteit overal voldoet aan de Europese normen. Dat overal betreft dan ter plaatse van de meetpunten. En met weinig meetpunten zal dat gemiddeld ook wel kloppen. Maar een oude Chinese wijsheid leert: “Een man waadde eens door een rivier die gemiddeld maar 40 cm diep was. Hij verzoop!“              

Het provinciebestuur had beter met grote letters kunnen melden dat de luchtkwaliteit in onze provincie bij lange na nog niet voldoet aan de normen van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en dat ze ook niet van plan is om dat voor 2030 te veranderen. Het zal “hun” tijd wel uitduren.  De Zuilense Ring en de A2 zijn bekende vervuilers voor onze gemeente. Maar dwars door Stichtse Vecht loopt ook nog het Amsterdam-Rijnkanaal, een van de drukst bevaren binnenvaartroutes van Europa.

Foto: G
Zo’n 30 jaar terug lagen de huizen langs het kanaal meestal op zo’n 50 meter afstand.Na alle verbredingen van het kanaal nadert de scheepvaart nu soms op 20 meter de huizen.

De schepen en hun motoren zijn er in die jaren niet kleiner op geworden.Ook wordt er bepaald niet langzamer of minder gevaren. Momenteel passeren er zo’n 100.000 schepen per jaar. Schepen die aanmeren of weg varen van de nieuwe aanlegplaatsen doen dat vaak op vol motorvermogen. De uitstoot van scheepsmotoren en het ontgassen op het Amsterdam Rijn Kanaal veroorzaakt al jaren een ongezonde leefomgeving voor de bewoners met name in Breukelen-Noord.

Foto: G
Ondanks dat de uitstoot per ton vracht nog geen 10% van het transport over de weg is vinden we het geen overbodige luxe dat ook alle scheepsmotoren worden voorzien van  uitstootbeperkende maatregelen zoals roetfilters  en/of katalysatoren.  Ook zou een inloopverbod en verplicht gebruiken van spudpalen kunnen bijdragen aan het verminderen van de overlast. Een  ontgassingsverbod wisten we als SP al  te bereiken in de provincie, echter, de handhaving lijkt nergens op. Er zijn schippers die er gewoon maling aan hebben want de pakkans is nihil. Het lijkt er op dat er alleen nog maar mooi-weer water-politie op Loosdrecht aktief is.

De SP zal de bewoners langs het kanaal ondersteunen om een eind te maken aan dit probleem!

Foto: G

Ook willen we dat er een onafhankelijk onderzoek komt onder leiding van de GGD waarin het verband wordt onderzocht tussen langs het kanaal wonen en ziek zijn.

Reactie toevoegen

U bent hier