h

Heel Holland Zakt (deel 2): Een ramp of een kans?

6 februari 2019

Heel Holland Zakt (deel 2): Een ramp of een kans?

Als we de problemen van bodemdaling goed onder de knie krijgen kan dat  een mooi export produkt uit de polder opleveren. Steden in deltagebieden zoals Bangkok en Djakarta zakken langzaam maar zeker weg. Dit mag niet de toekomst zijn voor onze steden en dorpen in het Groene Hart. Dus laten we eerst de problemen thuis oplossen.

Kennis over aangepast grondgebruik, ervaring opdoen met natte en zilte teelt,  ontwikkeling van TopSurf als  korrel, toepassen van vrijverval onderwaterdrainage en drukdrainage,  direkte verkoop van streekprodukten aan de consument in de Randstad  (bijv. via De Buurderij en kinderboerderijen) , lichter vee op het land, we kunnen veenweiden teruggeven aan de natuur:  Het zijn allemaal kansen en mogelijkheden voor het veenweide gebied in onze provincie.

Niets doen is geen optie. Een stijgende zeespiegel, extreme neerslag of droogte in korte periodes  en een dalende bodem in West Nederland vragen om maatregelen als we het lager gelegen deel van onze provincie  bewoonbaar willen houden voor de na ons komende generaties.
Foto: t

Willen we dit?

Er is  veel meer mogelijk dan alleen de weilanden vol te plempen met zonnepanelen zoals het Rijk en de Provincie willen.

Zolang niet alle daken van huurwoningen, kantoren, ministeries, scholen en ziekenhuizen zijn voorzien van zonnepanelen is dit een idiote gedachtenkronkel van bepaalde provincie bestuurders.    Tegelijkertijd wil de regering  de salderingsregeling om zeep helpen en mensen juist demotiveren om  zonnepanelen op hun woning aan te brengen.                                           Zo’n  drassig zonnepaneel-weiland zonder koeien heeft natuurlijk wel minder CO2 uitstoot. Maar dat mag niet worden ingeruild om de  grote industrie, het verkeer en de luchtvaart meer te kunnen laten vervuilen. De regering kan dan weer snel scoren zonder de echte smeerkezen aan te pakken.                                                                                                                                                                                   Wie gaat er trouwens met de opbrengst van al die zonne-weilanden aan de haal ? En wie betaalt de schade aan woningen, wegen , kades of rioleringen die kan ontstaan als mogelijk gevolg van de bodemdaling.    

 De Provincie is door het Rijk aangewezen om de regie te nemen in dit vraagstuk en het huidig Provinciebestuur ( VVD, CDA, Groen Links en D’66) is hier duidelijk over: Alle schades komen voor rekening van de gemeente en de bewoners.

 Intussen wordt niet uitgesloten dat in het Groene Hart weer proefboringen naar gas worden gedaan. Ook diepere boringen voor het  gebruik van aardwarmte (geothermie) staan op het programma terwijl de risico’s nog onvoldoende zijn onderzocht. Bijvoorbeeld de risico’s voor ons drinkwater als de coating van de boorpijpen oplost in het diepere zilte grondwater.

Foto: t
De huidige rechtse overheid is al jarenlang de loopjongen van de NAM=Shell en andere grote concerns. Een onbetrouwbare overheid is een ramp voor de gewone burgers.  Dat weten de Groningers maar al te goed.  Maar  ook de Limburgse kompels hebben dit al jaren geleden ervaren.

Het dichtdraaien van de gaskraan wordt nu gepresenteerd als een politieke heldendaad terwijl iedereen weet dat de gasvoorraad uiteindelijk op is. Het winnen van die laatste kubieke meters gas is veel kostbaarder, dus moet de bevolking maar opdraaien voor de kosten van wat ze in Den Haag noemen de   “energietransitie”.

Als we in de laag gelegen delen van onze provincie de dorpen, de steden en het weidegebied  leefbaar willen houden, een plaats om betaalbaar te wonen, te werken ,te boeren, te recreeren en de natuur niet te laten vernielen moet het huidige beleid faliekant veranderen.
Foto: t

Met VVD en CDA aan het roer gaat dat niet lukken.

Al tientallen jaren hebben ze de kans gehad, vaak ook nog gesteund door Groen Links, PvdA en D’66.

Daarom wordt het tijd dat zij van het toneel verdwijnen. Zowel uit het Provinciebestuur als uit de 1e Kamer.     

DAARVOOR IS EEN STERKE  SP NODIG

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier