h

Heel Holland Zakt

16 december 2018

Heel Holland Zakt

Foto: T.G

 BODEMDALING PROVINCIE UTRECHT. De SP stemde 10 december tegen de plannen van het Provinciebestuur (VVD, GroenLinks,D66,CDA)  hoe zij om zullen gaan met de gevolgen van de bodemdaling. Wij vinden dat zij teveel de belangen van de grote agrarische bedrijven behartigt maar veel te weinig doet voor de kleine agrariers met goeie ideeen en gedupeerde bewoners/huiseigenaren.
 
Bodemdaling in de veengebieden ,waaronder het groene hart, wordt vooral veroorzaakt doordat de waterschappen op verzoek van (met name) de grotere landbouwbedrijven de grondwaterstand verlaagt. De bodem droogt uit, krimpt en het veen oxideert(vergaat). Daardoor zakt het weiland en wordt weer drassig, inclusief de omgeving .   

    Dan wordt het grondwater weer verder verlaagd en het proces herhaalt zich.  Wegen , stoepen, tuinen, opritten worden dan opgehoogd  waardoor het veen eronder weer meer wordt samengedrukt. Gevolg:   Nog meer bodemdaling. De gemeentes Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, De Bilt, Eemnes, Bunschoten, Oudewater, Lopik, Vianen en Woudenberg krijgen allemaal in meerdere of mindere mate te maken met de gevolgen van bodemdaling Veel woningen, gebouwd voor 1965,  zijn gefundeerd op houten palen.  Als de paalkoppen droog komen te staan, rotten ze binnen enkele jaren weg.  

Foto: T.G
  Wat dat voor je woning betekent zal duidelijk zijn. Om te vermijden dat je huis rijp wordt voor de sloop zal de fundering hersteld, vernieuwd of versterkt moeten worden.  De kosten hiervan worden gemiddeld geraamd op 60.000 Euro per woning. Die kosten wil de Provincie volledig voor rekening van de eigenaar/bewoner laten komen. Sommige villa- of landhuisbewoners zullen hier niet wakker van liggen maar de meeste mensen met een hypotheekschuld bij de bank hebben dit bedrag niet in hun spaarvarken. En  wat zullen de woningbouwcooperaties gaan doen? Renovatie? Sloop? We vermoeden dat de huren er niet lager van worden! Veel partijen lijken niet geinteresseerd  in het wel en wee van boeren die hun sektor willen innoveren zonder alleen maar het grondwater te verlagen, die oog hebben voor dierenwelzijn en het milieu, die het landbouwgif  in  de ban doen,die afwillen van de wurgcontracten met de supermarkten en die ook aan de toekomst van na hun komende generaties denken en geen 30 jaar nodig hebben om dat te veranderen. Toen in de Provinciale Staten gestemd werd over hoe om te gaan met bodemdaling en wie er voor de kosten gaat opdraaien, hadden wij niet verwacht dat veel partijen die roepen dat ze zo begaan zijn met het wel en wee van de  "gewone, hardwerkende Nederlander"  opeens spontaan doof leken te worden voor onze wensen. Zij gaven niet thuis op vragen en voorstellen van de SP:    

- maak middelen vrij om gedupeerden tegemoet te komen.    

-sta geen proefboringen meer toe voor gaswinning in het groene hart    

-laat ook de grote bedrijven mee betalen aan de schades ten gevolge van  bodemdaling    

-nodig niet alleen projectontwikkelaars en ondernemers uit maar ga ook in gesprek met eigenaar/bewoners, woningbouwcooperaties, vereniging eigen huis en de huurbond.                                             
 -Verhoog de veel te lage ambitie van de Provincie om de problemen op te lossen.  

- Gebruik het probleem van bodemdaling  niet als alibi om verslechteringen voor de inwoners door te drukken.

Groen Links Gedeputeerde krijgt  complimentjes van de VVD over haar visie, dus we weten wel genoeg.

We zullen dus zelf aan de bak moeten om dit beleid om te buigen.
 
 

Reacties

Goed bezig Truke (en de anderen), laat de provincie niet zakken! Valt mij tegen van de GROEN-LiNKS gedeputeerde en haar Statenleden!

Reactie toevoegen

U bent hier