h

Bewoners in actie tegen chaos aanleg persleiding Maarssen Dorp

1 september 2018

Bewoners in actie tegen chaos aanleg persleiding Maarssen Dorp

Foto: SP

Door de aanleg van een persleiding  van de rioolwaterzuivering Zogwetering in Maarssen Dorp naar de nieuwe Utrechtse zuivering in Leidsche Rijn komt het terrein van de huidige zuivering in Maarssen vrij. De gemeente wil waarschijnlijk snel  cashen en deze grond doorverkopen. Grondspeculanten of projektontwikkelaars zullen daar mogelijk weer dure huizen bouwen die voor de woningzoekenden in Stichtse Vecht onbereikbaar zijn. En dat terwijl de wachttijd op dit moment 14 jaar is. 

Waarschijnlijk verklaart deze geldzucht de ongeïnteresseerde houding van de gemeente t.a.v. de overlast en risico’s voor de bewoners bij de aanleg van zo’n persleiding dwars door de woonwijken.

Bewoners van de Zeeheldenbuurt pikten het echter niet

  • dat hun straten op deze manier ‘op de schop gingen’
  • dat er woningschade kon ontstaan als gevolg van het intrillen van damplanken en het    verlagen van de grondwaterstand,
  • dat de woningen onbereikbaar werden voor ambulances, dat overal bouwmateriaal rondslingerde,
  • dat er gevaarlijke machines stonden te draaien op de trottoirs,
  • dat schoolgaande kinderen en rolstoelgebruikers een soort survivaltocht langs de 4         meter diepe bouwput moesten ondernemen
  • en wegen gewoon werden afgesloten zonder omrijroutes.

In een door praktisch alle bewoners ondertekende protestbrief naar Waternet en de Gemeente werd geëist dat deze gang van zaken werd stopgezet.

Uiteindelijk koos Waternet onder druk van de bewoners eieren voor zijn geld. Het werk  werd twee  weken stilgezet, het ontwerp en de uitvoeringsmethode aangepast, er werden trilling meters geplaatst, en de grondwaterstand werd bewaakt om te voorkomen dat de deels houten paalfunderingen droog zouden komen te staan.

Ook verklaarde Waternet zich volledig verantwoordelijk voor alle mogelijke schade aan de huizen. Hiermee werd feitelijk bevestigd dat de bewoners gelijk hadden.

Dus de actie leidde  tot resultaat!

Dit kan dus gebeuren als technisch onderlegde medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht worden wegbezuinigt om plaats te maken voor dik betaalde babbelaars, zonder veel kennis van zaken, die vooral zichzelf onmisbaar vinden.

Teleurstellend genoeg gaf de gemeente geen enkele reactie,  laat staan enige technische ondersteuning.

De buurt wil dat de gemeente verantwoording aflegt over haar lakse houding en verantwoordelijkheid neemt om de belangen van de inwoners te behartigen.

Pas in oktober word dit in de gemeenteraad behandeld en wij zullen er zeker bij zijn om uit te leggen wat bewoners van hun gemeente verwachten.

Uiteraard ondersteunt SP Stichtse Vecht deze bewonersactie waaraan ook onze SP-ers in de buurt actief deelnemen.

 Wij houden u op de hoogte!

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier