h

De SP kiest voor versterken van de actieve afdeling

2 december 2017

De SP kiest voor versterken van de actieve afdeling

De actieve leden van deze SP afdeling hebben na rijp beraad besloten om niet mee te gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Op dit moment zijn ze niet in staat om in de gemeenteraad te zitten en daarnaast een afdeling draaiende te houden, die wat voor de mensen doet en succesvol is.
 
Tot nu toe heeft de afdeling buiten de gemeenteraad om, toch het een en ander voor elkaar gekregen.  Ze zijn nu o.a. bezig met een onderzoek rond de WMO, en zetten de SP hulpdienst weer op.
De SP Stichtsevecht wil zich ook gaan inspannen voor meer betaalbare sociale woningbouw voor woningzoekenden in de kernen en beter openbaar vervoer.
 

Reactie toevoegen

U bent hier