h

SP stuurt opnieuw brief aan Portaal over onderhoud flats in Maarssen

1 mei 2017

SP stuurt opnieuw brief aan Portaal over onderhoud flats in Maarssen

Foto: Tineke de Vries

Nadat in maart jl. de SP per brief bij Portaal aandrong op een snelle oplossing voor de onveilig verklaarde balkons, ontving SP meer klachten over achterstallig onderhoud van de flats aan de Kuyperstraat, de Schaepmanstraat en de Troelstrastraat. Daarom heeft de SP opnieuw een brief naar Portaal verzonden met vragen en zorgen die tijdens gesprekken met huurders en een enquete onder de bewoners steeds weer naar voren kwamen.

Bewoners maken zich zorgen en voelen zich in de steek gelaten door Portaal. Veel huurders zijn het zat om tussen Portaal en de VVE van de koopflats heen en weer gestuurd te worden bij noodzakelijke reparaties. Zij hebben het idee dat Portaal zich achter de VVE verschuilt om geen onderhoud te hoeven plegen. Een lange lijst van vragen en zorgen werd naar Portaal gestuurd.

-Waarom duurde het zo lang voordat Portaal de huurders inlichtte over de renovatie van de balkons? De info-brief zou in september komen, die kwam pas in April 2017, na actie van de SP.
-Hoe gaat Portaal de bewoners schadeloos te stellen voor het langdurig niet kunnen gebruiken van balkons?
-Regenwater blijft op de balkons staan. Er lijkt iets mis met de afwatering. Gaat Portaal daar iets aan doen?
-Wat is de oorzaak van de steeds groter wordende scheuren in wanden en plafonds in sommige flats. Wat gaat Portaal eraan doen?
-Komt er een schouw in de huurflats op de Kuyperstraat voordat de nieuwbouw begint? Hoe gaat Portaal ervoor zorgen dat de scheuren niet groter worden bij nieuwbouw in de buurt?
-Komen er zorgvuldige afspraken over het groen in de wijk en voorzieningen rond de flats? Over veiligheid in de buurt, over geplande nieuwbouw? Hiervoor hebben buurtbewoners inmiddels een klankbordgroep opgericht.
-Flats zijn voorzien van dubbel glas uit 1982. Dat isoleert slecht. In de zomer wordt soms 35 graden gemeten. In de winter blijft het koud door tocht.Wanneer wordt het dubbel glas vervangen?
-Is er geen structurele oplossing voor de terugkerende verstopping van de riolen?
-De verlichting in een hal en een box is al 3 jaar kapot omdat Portaal zegt niet in de box met de stoppenkast te kunnen.
-Een grote lekkage wordt pas gerepareerd na 8 maanden. Een gaslek wordt niet onmiddellijk gemaakt. Wat is de oorzaak van al deze vertraging?.
-Klopt het dat eigenaren zich niet aan regels tegen geluidsoverlast hoeven te houden (zoals bijvoorbeeld een verbod op harde vloerbedekking) waaraan huurders zich wel moeten houden?
-Wat kan Portaal doen om het contact tussen huurders, eigenaren en Portaal te verbeteren?
-Met hoeveel procent zijn de huren in de afgelopen 6 jaar gemiddeld gestegen in deze flats?
-Veel huurders hebben het gevoel dat het onderhoud in de afgelopen 6 jaar achteruit is gegaan. Kan Portaal dit weerleggen?

De SP en de huurders wachten de antwoorden van Portaal met belangstelling af.

 

Reactie toevoegen

U bent hier