h

Strijd voor recht op landurige zorg

30 april 2017

Strijd voor recht op landurige zorg

Foto: SP

Landelijke SP en SP Stichtse Vecht strijden samen voor het recht op langdurige zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben - meestal hun hele leven lang-  veel begeleiding en sturing nodig bij hun dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, bij het koken en bij het schoonhouden van de eigen woning. Om die reden krijgen ze de noodzakelijke/ structurele begeleiding en hun dagbesteding van origine betaald uit de Wet Langdurige Zorg.

Geregeld vindt er echter herindicatie plaats door het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) om te kijken of die “dure” langdurige zorg nog wel nodig is. Op zich al heel vreemd die “herindicatie”, als je bedenkt dat er bij de allereerste indicatie door hetzelfde CIZ is vastgesteld dat deze mensen een verstandelijke beperking hebben, een beperking die het hele leven blijft bestaan.

Tot onze ontsteltenis zijn er inmiddels een flink aantal gevallen bekend in heel Nederland waarin het CIZ na herindicatie vaststelt dat er geen grondslag meer is om de verstandelijke beperking opnieuw vast te stellen: mensen met een licht verstandelijke beperking hebben dan ineens geen verstandelijke beperking meer volgens het CIZ maar “slechts” psychische problemen. Met deze psychische of psychiatrische problematiek moet men dan voortaan maar - veel goedkopere - (WMO) ondersteuning gaan zoeken bij de gemeente.

Ook in onze eigen gemeente zijn er  mensen met een licht verstandelijke beperking die op dergelijke wijze zijn gedupeerd door het CIZ. Mede op initiatief van de SP Stichtse Vecht en betrokken ouders van mensen met een licht verstandelijke beperking, zijn er al een aantal acties ondernomen om deze kwalijke en ronduit ordinaire bezuinigingsmaatregelen van het CIZ en de verantwoordelijke staatssecretaris van Rijn een halt toe te roepen: Zo zijn er al in december 2016 Kamervragen gesteld aan staatssecretaris van Rijn door de SP en zijn er door betrokken ouders bezwaarschriften ingediend bij het CIZ. De besluitvorming van het CIZ over die bezwaarschriften  laat medio April 2017 nog steeds op zich wachten! Bij negatieve besluitvorming van het CIZ zijn verdere stappen van betrokken ouders en LVG, ers naar de rechter, zeker niet uitgesloten! 

De Landelijke SP heeft besloten, o.a. op voorstel van ouders uit Stichtse Vecht, om in juni 2017 een grote landelijke bijeenkomst te gaan organiseren voor betrokken ouders en hun kinderen met een licht verstandelijke beperking om samen te bespreken welke nadere acties er geboden zijn om de Regering in dit land op andere gedachten te brengen. Het is immers te idioot voor woorden om eerst vast te stellen dat iemand een levenslang durende verstandelijke beperking heeft om deze verstandelijke beperking vervolgens na herindicatie te ontkennen!

Ook het TV - Programma Hart van Nederland heeft grote belangstelling voor deze problematiek en overweegt ( opnieuw) aandacht gaan besteden aan deze kwalijke praktijken van het CIZ en de Staatssecretaris van VWS, als het inderdaad zover moet komen dat ouders en hun licht verstandelijk beperkte kinderen naar de rechter moeten stappen om daar hun gelijk te halen. Wij houden u van verdere ontwikkelingen in deze kwestie uiteraard op de hoogte via onze eigen SP - site.    

 

Mocht u ook te maken hebben met deze ( LVG) problematiek dan kunt u desgewenst contact opnemen met Dick Jager, voorzitter van de SP Stichtse Vecht!

Telefoon 06 158 29 356  

Reactie toevoegen

U bent hier