h

Verkiezingsprogramma op hoofdlijnen

26 januari 2017

Verkiezingsprogramma op hoofdlijnen

Foto: Truke / telefoon

SP Speerpunten op de posters in Stichtsevecht

Op de landelijke verkiezingen van 15 maart 2017 beslist u over de toekomst van ons land. Hierbij 10 hoofdpunten van het SP verkiezingsprogramma:

1. We voeren een Nationaal ZorgFonds in,

We stoppen daarmee de macht van de zorgverzekeraars, we schaffen het eigen risico af en we zorgen voor voldoende  zorgpersoneel.

2. Er komt een Investeringsplan voor Nederland. We verhogen het minimumloon, de AOW en het sociaal minimum. En wie wil, krijgt met 65 jaar AOW.

3. We laten multinationals voortaan gewoon belasting betalen, we voeren een extra belasting in voor miljonairs, daardoor kunnen lasten voor mensen met een middeninkomen en lager inkomen omlaag. Handen af van het stakingsrecht.

4. Er komt een nationale volksbank, waar uw spaargeld altijd veilig is en bonussen en woekerwinsten niet voorkomen. En er komt ook een nationale investeringsbank voor het midden- en kleinbedrijf.

5. We verlagen de huren, we gaan meer betaalbare (huur)woningen bijbouwen naar behoefte van mensen in de gemeenschap en niet naar de behoefte van projectontwikkelaars. De hypotheekrente aftrek boven 350.000 euro wordt afgeschaft.

6. We maken de klassen in het onderwijs kleiner, elke jongere kan een vak leren en iedere student kan rekenen op een studiebeurs.

7. Mensen worden niet beoordeeld op hun afkomst, maar op wat ze doen. Ronselaars en haatpredikers worden uit ons land geweerd of het land uitgezet. Nederlandse haatpredikers worden vervolgd.

8. We investeren in een duurzame economie. En in het midden- en kleinbedrijf (mkb), met een economie die recht doet aan mens en milieu. Saldering zonnepanelen blijft.

9. We zorgen voor betere opvang van vluchtelingen in de regio, in Europa en in ons land, we integreren nieuwkomers beter door goed taalonderwijs en opvang in kleine groepen en leggen de komst van arbeidsmigranten, waarmee de werkgevers de CAO ontduiken,  aan banden.

10. We schaffen de huidige Europese Commissie af en houden een referendum over een afgeslankte EU. Ons land gaat niet meer aan oorlogen meedoen, zoals nu in het Midden-Oosten. We kopen geen duur speelgoed meer zoals Joint Strike Fighters.

Als we uw steun krijgen op 15 maart, zullen we u vier jaar lang steunen!

PAK DE MACHT STEM SP

Zie ook:   https://www.sp.nl/sites/default/files/pak_de_macht.pdf 

Reactie toevoegen

U bent hier