h

Huur te Duur!

8 september 2015

Huur te Duur!

Is de huur te duur?

Door de verhuurdersheffing zijn de kosten voor huren explosief omhoog gegaan.

De SP heeft vele signalen opgevangen die erop duiden dat het helemaal fout gaat bij huurders in Nederland.

De helft van de huurders heeft moeite met het betalen van de huur.

Het aantal huisuitzettingen stijgt explosief, momenteel zo'n 18 per dag. Daar zijn nog niet eens de uitzettingen van koopwoningen bij mee gerekend.

De SP is begonnen met enquêtes en onderzoeken in verschillende Nederlandse regio's daaruit komt naar voren dat de huur de grootste zorg en kostenpost is geworden en mensen vaak 50% van hun inkomen kwijt zijn aan de huur alleen. Daarnaast kan men geen kant op omdat er geen goedkopere huurwoningen zijn en de wachttijd inmiddels gemiddeld 10 jaar is!!

Door de bezuinigingen en de enorme werkeloosheid ziet het er niet naar uit dat huurders het in de toekomst bepaald makkelijk gaan krijgen.

 

De vooruitzichten.

 

Vroeger stond in de wet dat sociale huur maximaal 25% van het inkomen mocht zijn. Deze wet is inmiddels niet meer van toepassing. Het enigste wat nu geldt is een maximale sociale huur van 710 euro. De gemiddelde huurprijs zal echter blijven oplopen. Woningen met oude lagere huren die leeg komen te staan zullen opnieuw worden aangeboden voor veel hogere bedragen.

De woningcorporaties zijn druk bezig met manieren te bedenken om de huur omhoog te schroeven: renovaties na leegstand (soms alleen een keukenkastje), energie labels en zelfs locatiewaarde worden gebruikt als excuus om de huur te verhogen, vaak met zo’n 150 euro. Als dit zo door gaat zal over enkele jaren de gemiddelde huur tegen het plafond van 710.- Euro zitten. De huursubsidie stijgt met een bepaald percentage mee met de huurstijging maar dit kost de staat, en dus ook ons, steeds meer geld. Dat gaat dus ongetwijfeld ook een groot probleem worden in de nabije toekomst.

Het sociale huur woningtekort kan veranderen in een sociale ramp. Er zijn nu al gemiddelde wachttijden van 9 tot 10 jaar, dat zal alleen maar oplopen. Er worden geen huurwoningen bijgebouwd, maar ouderen moeten tegenwoordig wel thuis blijven wonen en starters moeten vaker huren omdat het financieel gezien niet anders kan. Er komen steeds meer Europese migranten en asielzoekers en vluchtelingen door oorlog en armoede in de rest van de wereld.

Er is en komt dus een groot maatschappelijk probleem.

De overheid heeft de verhuurdersheffing ingevoerd met het doel de sociale huur sector af te breken om zo de koop mentaliteit af te dwingen. Men kan wel nagaan dat verhuurders de extra kosten voor de verhuurdersheffing op de huurder gaan verhalen! Wat zal een rechts-conservatieve overheid doen om de toenemende kosten voor de huursubsidie te dekken? Mensen zijn terecht bang voor de toekomst. Mensen kunnen nu al amper rond komen als de huur is betaald, Natuurlijk geven mensen minder geld uit!
Er is nu dus zeer zeker geen sprake meer van een sociale huur.

Hoe kunnen we dit veranderen?

Omdat de politiek de verhuurders sinds de vorige eeuw steeds meer vrij spel hebben gegeven zal het probleem dan ook alleen via de politiek weer opgelost kunnen worden. Nieuwe wetten, normen en regels zullen moeten worden gemaakt om de sociale huursector weer sociaal te krijgen. Het probleem is alleen dat de huidige politiek niet meewerkt. Er komen geen nieuwe regels, alleen maar meer kosten. Sociale zekerheden worden steeds meer afgebroken, hervormingen en de bezuinigingen over de ruggen van lagere klassen gaan onverminderd door en hebben blijvende financiële gevolgen voor de toekomst van zeer veel mensen. De crisis is voor de meeste mensen nog lang niet voorbij, in feite zal het de komende jaren alleen nog maar moeilijker gaan worden.

We hebben te maken met een type machtssysteem dat uit Amerika is over komen waaien. Alle politiek is verwikkeld met business prioriteit. Conservatieve partijen als de VVD komen uit een andere wereld, ze zien alleen cijfertjes en zijn er alleen voor de rijken en de grote bedrijven. Deze bedrijven en grote bazen werken zelfs met politieke machten samen om de kleine man de mond te snoeren terwijl de hoge piefen en politici elkaar belangrijke machtige posities in de politiek en het bedrijfsleven toekennen. Aangezien deze machtspolitiek zich steeds dieper ingraaft in onze globaliserende maatschappij komen we hier dus niet zomaar vanaf. Een strijd voor lagere huren zal dan ook onvermijdelijk zijn. Het is daarom erg belangrijk dat we ons nu gaan organiseren, voorlichten over de stand van zaken en gaan voorbereiden op mogelijke scenario’s. Huurders zullen toch een vuist moeten kunnen maken om ervoor te zorgen dat we niet helemaal in de goot belanden.

Het idee dat alles wel weer goed komt is een grote illusie. Deze realiteit begint bij vele huurders door te dringen. Als wij een menswaardig bestaan willen hebben dan moet er snel iets veranderen.

De huren moeten omlaag, er moeten betaalbare huurwoningen bijkomen, de woningen moeten beter geïsoleerd en onderhouden worden om extra kosten te besparen en er moeten betere afspraken gemaakt worden in de politiek om ervoor te zorgen dat de sociale huur weer sociaal wordt. Door bijeenkomsten te houden willen we de mensen informeren en organiseren. Dat is het doel van de SP campagne Huur te Duur.

De gesprekken met huurders leveren zeer veel informatie op die erg behulpzaam kan zijn voor de campagne. De SP Stichtse Vecht gaat de komende maanden dan ook gewoon door met de enquêtes.         Op diverse locaties met sociale ­­­­huurwoningen zal de SP verder onderzoek doen naar de tevredenheid van huurders.

Misschien heeft u ons dan ook iets te vertellen? 

 

Door:

A. van der Dorst.

Sp stichtse Vecht.

U bent hier